Data dodania

18.11.2021
Dr inż. Ewa Łukasik wiceprezydentem Audio Engineering Society (AES)

Pracownik Wydziału Informatyki i Telekomunikacji będzie pełnić tę funkcję w latach 2022-2023. Dr inż. Ewa Łukasik z Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji (Instytut Informatyki) będzie odpowiedzialna za region Europy Centralnej. Audio Engineering Society (AES) jest międzynarodowym stowarzyszeniem inżynierii dźwięku z siedzibą w Nowym Jorku, działającym od 1948 roku. Zrzesza osoby zawodowo związane z techniką foniczną (audio), naukowców i studentów uczelni technicznych oraz muzycznych, w tym informatyków.

AES liczy obecnie ponad 12000 członków, zgrupowanych w 210 sekcjach (łącznie z sekcjami studenckimi). Oprócz prezydenta, ośmiu wiceprezydentów  ds. różnych regionów świata oraz typowych jednostek administracyjnych, w skład struktury organizacyjnej AES wchodzą m. in. Rada techniczna, 22 Komitety techniczne i Komitet Standaryzacyjny z czterema podkomitetami oraz licznymi grupami roboczymi. AES prowadzi szeroką działalność naukową, normalizacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Dwa razy w roku organizuje dwie duże konferencje proaudio zwane konwencjami, jedną w Europie (wiosenną) i drugą w Stanach Zjednoczonych (jesienną), połączone z wystawami sprzętu audio.

AES organizuje także liczne  międzynarodowe konferencje tematyczne. Od 1953 roku wydaje  Journal of the Audio Engineering Society indeksowany przez Instytut Thomsona. Biblioteka cyfrowa AES E-Library zgromadziła około 20.000 artykułów opublikowanych przez AES.

Ewa Łukasik

Więcej informacji na temat AES można znaleźć na stronie internetowej https://aes2.org/

PL