Data dodania

Grant dr. hab. inż. Łukasza Piątkowskiego, prof PP z dofinansowaniem NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs SONATA BIS 12. Finansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln złotych otrzymały 63 projekty mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego. Wśród laureatów znalazł się dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof PP z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, który otrzymał finansowanie wniosku pt. Molekularny taniec zamrażaniec - śledzenie orientacji przestrzennej cząsteczek w biomimetycznych błonach komórkowych. Celem projektu jest zbadanie orientacji przestrzennej wybranych cząsteczek goszczących w modelowych błonach biologicznych oraz zapewnienie wglądu na poziomie molekularnym w mechanizmy modulujące orientację przestrzenną tychże cząsteczek.

Gratulujemy!

Więcej informacji

Ł_Piątkowski

PL