Data dodania

Porozumienie 20 polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami

W dniu 6 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych zostało podpisane porozumienie o współpracy polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami - Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum [TUPMO Forum]).
Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych. Partnerzy porozumienia deklarują wolę współpracy w zakresie związanym z zarządzaniem projektami.


Główne zadania zapisane w porozumieniu to m. innymi:

 • wzajemną współpracę w zakresie pozyskiwania projektów;
 • wymianę informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
 • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych;
 • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Partnerów Porozumienia w obszarze zarządzania projektami m.in. poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
 • wymianę wiedzy m.in. poprzez konferencje, spotkania, warsztaty;
 • wymianę doświadczeń dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów;
 • wymianę informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową Partnerów Porozumienia.

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano przewodniczącego Komitetu Sterującego i został nim Pan Waldemar Dzienisz, tym samym pierwszym liderem Forum została Politechnika Gdańska.


Lista partnerów porozumienia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Morska w Szczecinie,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

 

Zdjęcie

Fot. Zbigniew Sulima AGH

PL