Data dodania

26.09.2022
KONFERENCJA EMERYTALNA NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

28-29 września 2022 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, przy ul. J. Rychlewskiego 2, odbędzie się VII Międzynarodowa konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych”. Celem konferencji jest identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych i długoterminowej opieki nad osobami starszymi) oraz rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie starzejącej się populacji).

Uczestnikami konferencji organizowanej w trybie hybrydowym będą naukowcy z kraju i z zagranicy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe (nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomie i finanse, ale także nauki techniczne oraz humanistyczne), przedstawiciele instytucji finansowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W drugim dniu konferencji, 29.09. w godz. 12,00-13.30, w sali 221, przy ul. J. Rychlewskiego 2, odbędzie się dyskusja panelowa „Pracownicze Plany Kapitałowe  – wstępny bilans i perspektywy rozwoju”, z udziałem znanych ekspertów od tematyki emerytalnej i rynków finansowych.

Głównym mecenasem konferencji jest TFI PZU SA. Pozostały mecenat sprawują: Izba gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE).

Przedstawicieli mediów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, a w szczególności w dyskusji panelowej na temat PPK.


O PANELU "PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – WSTĘPNY BILANS i PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Minęły trzy lata od startu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Polsce. W kolejnych etapach nowy program objął kolejne grupy przedsiębiorstw komercyjnych, a także instytucje publiczne. Zmiana odbywała się w bardzo niekorzystnych uwarunkowaniach wynikających przede wszystkim z pandemii Covid-19. Z pewnością można było je określić mianem szoku makroekonomicznego. Co gorsza, ten ostatni okazał się dopiero swoistym preludium do wybuchu wojny na Ukrainie i jego dramatycznych konsekwencji dla gospodarek europejskich (kryzys humanitarny i migracyjny, kryzys energetyczny, skokowy wzrost inflacji, priorytet dla wydatków zbrojeniowych, itd.)

W kontekście powyższego chcielibyśmy zapytać ekspertów jak oceniają pierwsze lata wdrażania PPK oraz perspektywy jego rozwoju. 

 1. Realizacja celów PPK (zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków; wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy; pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników)
 • W jakim stopniu udało się do tej pory zrealizować założenia programu PPK?
 • Jaki wpływ na proces wdrożeniowy wywarła pandemia Covid-19, a jakie znaczenie miały pozostałe uwarunkowania?
 • Nowelizacja ustawy o PPK i jej skutki
 1. Poziom uczestnictwa PPK
 • Jakie są powody wyraźnie mniejszego od oczekiwań uczestnictwa pracowników,
  w PPK?
 • Jakie działania czy zachęty mogą się okazać skutecznym narzędziem zmiany tego niekorzystnego zjawiska?
 • Powtórny automatyczny zapis do PPK w 2023 r. – co zrobić, aby wykorzystać te szanse na zwiększenie poziomu uczestnictwa w programie?
 1. Wojna, wysoka inflacja i inne zagrożenia dla przyszłości programu PPK
 • Jakie są perspektywy rozwoju PPK w obliczu kolejnego szoku makroekonomicznego wynikającego z wojny na Ukraine?
 1. Porównanie PPK do rozwiązań stosowanych w innych krajach 
 • Dlaczego automatyczny zapis do zakładowego systemu emerytalnego sprawdza się w jednych krajach (Nowa Zelandia, Wielka Brytania), a w innych nie (Turcja,

Włochy, jak dotąd Polska)?

 • Czy może nie powinniśmy rozwijać w przyszłości innych rozwiązań (np. paneuropejskie  pracownicze programy emerytalne, spełniające wymogi dyrektywy OIRP)?

Uczestnicy dyskusji panelowej:

Marcin Żóltek – wiceprezes Zarządu TFI PZU, absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

dr Marcin Wojewódka - założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Wiceprezes zarządu Instytutu Emerytalnego w Warszawie, radca prawny, wykładowca akademicki. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu ZUS. Znawca produktów emerytalnych (PPE, PPK).

dr Antoni Kolek - prezes zarządu Instytutu Emerytalnego w Warszawie.Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. W 2016 roku był koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialnoścZnawca produktów emerytalnych (PPE, PPK).

Małgorzata Rusewicz - prezes Zarządu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz Prezes Zarządu   Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy

dr Janina Petelczyc - pracowniczka Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, bada i publikuje na temat systemów emerytalnych oraz zrównoważonych inwestycji funduszy emerytalnych. Członkini Grupy Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: https://mke2022.put.poznan.pl/

ULOTKA KONFERENCYJNA


Kontakt dla mediów: dr hab. inż. Marek Szczepański, prof. PP, e-mail: marek.szczepanski@put.poznan.pl, tel. 603 85 71 10

PL