Data dodania

Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.09.2024
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  23.05.2023
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2023
 
 
 

Sekretariat

 

mgr Małgorzata Tuszkowska
ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań, pok. 126
telefon: 61 224 4509
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
telefon: 61 665 3372, 795 405 119
e-mail: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  4900,00 zł (2450,00 zł za semestr)

Czesne należy wpłacić na konto:
Santander Bank
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty.
 

 

Terminy zajęć: 

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca

 

Zasady naboru: 

 

Kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia: 

 

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających umiejętnie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa.
Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych i produkcyjnych firm. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania informatycznych systemów wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki. W nowatorski sposób przedstawione będą problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.
Podyplomowe studia są propozycją dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

PL