Data dodania

Otwarcie Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa

Dziś w Auli Magna odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. W uroczystości wzięło udział ponad 100 gości, reprezentujących uczelnie krajowe (w tym poznańskie), instytucje badawcze, jednostki administracji lokalnej i centralnej, międzynarodowe korporacje technologiczne, krajowe firmy z sektora finansowego, służby mundurowe, instytucje finansujące badania naukowe.

 

Po wystąpieniu prof. Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej prezentację na temat nowopowstałego Centrum przedstawił stojący na jego czele prof. Robert Wrembel.

Inspirujące wykłady przybliżyły problemy z jakimi mierzy się nowoczesne społeczeństwo.

 • Profesor Roman Słowiński - Politechnika Poznańska
  "Sztuczna inteligencja jako czynnik rozwoju technologii i badań naukowych"
 • Piotr Beńke - CTO & Technical Sales Director IBM Poland, Baltics &Ukraine
  „Komputery kwantowe – technologia niedalekiej przyszłości, do której czas się przygotować"
 • Artur Czerwiński - dyrektor techniczny Cisco Polska
  „Wyzwania Cyberbezpieczeństwa w Polsce”

Na lidera Centrum, decyzją JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego został powołany dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw. (Wydziału Informatyki i Telekomunikacji). Na zastępców zostali powołani: prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) i prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki).


Centrum powstało aby umożliwić integrację środowisk zajmujących się sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem, na początku w regionie, ale w miarę rozwoju - także w całym kraju. Dzięki integracji wspomnianych środowisk, przewiduje się zwiększenie potencjału, konkurencyjności i innowacyjności podmiotów współdziałających w ramach Centrum, a w konsekwencji - także regionów w których działają te podmioty. Twórcy Centrum zakładają ścisłą współpracę z:

 • administracją publiczną,
 • ośrodkami naukowymi i innymi centrami o podobnym profilu,
 • firmami technologicznymi,
 • końcowymi odbiorcami technologii informatycznych.

Jednym z zadań Centrum jest pozyskiwanie grantów krajowych i międzynarodowych, a także realizowanie projektów badawczo-wdrożeniowych - te działania muszą być realizowane w konsorcjach z jednostkami i firmami otoczenia gospodarczego.


Stosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego) i technologii cyberbezpieczeństwa nie może się odbywać bez udziału wykształconych kadr. Z tego względu, Centrum będzie oferowało  dedykowane szkolenia dla otoczenia gospodarczego i ekspertyzy technologiczne. Będzie także organizowało konferencje krajowe i międzynarodowe, zarówno naukowe jak i technologiczne.
 

Szczególnie ważne jest powstanie tej inicjatywy w stolicy Wielkopolski, gdzie projekty wysoko zaawansowanych technologii realizują czołowe polskie uczelnie i instytuty badawczo – naukowe, funkcjonujące w ramach sieci uniwersytetów europejskich. W Poznaniu prowadzi także działalność wiele wiodących międzynarodowych i krajowych firm z sektora zaawansowanych technologii IT.

Podsumowując, Interdyscyplinarne Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa w najbliższej przyszłości ma się stać jednostką ekspercką dla otoczenia gospodarczego, naukowego i administracyjnego.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna TUTAJ

 

Zdjęcie
Zdjęcie

PL