Data dodania

Politechnika Poznańska gospodarzem Konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2024"

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju  szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wymiana dobrymi praktykami i pomysłami, nawiązanie relacji oraz otwarta dyskusja liderów o wyzwaniach i trudnościach  są  czynnikami postępu w zakresie internacjonalizacji. Wspaniałą platformą dla takiej wymiany doświadczeń, a także podsumowania i analizy realizowanych działań, jest konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce". Konferencja organizowana jest co roku w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz  KRASP we współpracy z uczelnią gospodarzem.

W przyszłym 2024 roku Politechnika Poznańska ma zaszczyt gościć u siebie wszystkich zaangażowanych w umiędzynarodowienie. Debata na sesjach plenarnych z uczestnictwem rektorów uczelni wyższych, ministra edukacji i nauki, ambasadorów krajów-partnerów strategicznych, dyrektorów najważniejszych instytucji szkolnictwa wyższego i innych znakomitych gości specjalnych, posiedzenie Prezydium KRASP, konkurs "INTERSTUDENT" oraz „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2024” - są tylko częścią planowanych wydarzeń corocznej konferencji.

zdjęcie1

zdjęcie2

 

 

 

 

PL