Data dodania

18.08.2022
Politechnika Poznańska osiągnęła znaczący wzrost oceny jakości działalności naukowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie prac Komisji Ewaluacji Nauki, przyznało kategorie naukowe Politechnice Poznańskiej. "Dziękuję Wszystkim za codzienny trud w budowaniu wspaniałej reputacji naszej Almae Matris. Niech odkrywanie prawdy będzie najważniejszym celem" - powiedział po opublikowaniu danych prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Politechnika Poznańska, za okres 2017-2021, uzyskała ocenę A+ w 1 dyscyplinie, A w 4 dyscyplinach i B+ w kolejnych 4 dyscyplinach. Od uzyskanej oceny zależą: uprawnienia do prowadzenia studiów, kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także środki finansowe asygnowane w ramach corocznej subwencji.

 

plakat2

 

 

 

 

PL