Data dodania

Grafiki
zdjęcie
zdjęcie
Politechnika Poznańska podpisała porozumienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego

W dniu 12 września 2023r.  podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Strony reprezentowali prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – JM Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Andrzej Kotwica, p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych.

Sygnatariusze zgodnie podkreślili korzyści płynące z porozumienia obejmującego współpracę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Podjęta współpraca ma na celu wymianę informacji (wydarzenia, szkolenia, warsztaty), opracowywanie ekspertyz i statystyk, organizowanie spotkań mających na celu podnoszenie świadomości oraz propagowanie dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w lotnictwie cywilnym.

PL