Data dodania

03.11.2022
Program Grantowy Talenty Jutra

Wystartował program grantowy Talenty Jutra, którego organizatorem jest Fundacja Empiria i Wiedza.

To wyjątkowa możliwość dla młodych badaczek, naukowców i wynalazców w wieku 15 – 25 lat, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukowo-badawczą.

Twój wynalazek, pracę badawczą lub projekt możesz zgłosić w jednej z kategorii:

  • biotechnologia,
  • nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu,
  • nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku,
  • informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki fizyczne i astronomia.

Na realizację swojego projektu możesz zdobyć grant w wysokości 25 000 złotych.

Projekty można zgłaszać do 15 listopada. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, w tym m.in. zakładane rezultaty, jego budżet i harmonogram.

Komisja konkursowa wybierze 20 najlepszych projektów, rozpatrując je według kryteriów takich jak: oryginalność i innowacyjność, znaczenie projektu dla rozwoju danej dyscypliny nauk, znaczenie planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia oraz możliwość wykonania zaplanowanych działań przez młodego badacza.

Więcej informacji TUTAJ.

PL