Data dodania

14.06.2021
Terminy

Drodzy  Kandydaci,

Uprzejmie informujemy że System rekrutacyjny jest aktywny od dnia 24 kwietnia 2022 r.

Politechnika Poznańska informuje, iż w wypadkach w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej może zaistnieć konieczność realizacji pierwszego semestru studiów w formie online.
O formie kształcenia będą Państwo informowani na bieżąco.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności wojna, pożar, epidemia,
powódź, blokady komunikacyjne albo kataklizmy społeczne.

Zapraszamy do rejestracji !

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Rektora PP z dnia 05.05.2021 r. (RO/V/16/2021)

 

Terminy rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023
Data Czynność
20.04.2022 (śr.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
14.07.2022 (czw.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów
16.09.2022 (pt.) publikacja list przyjętych na studia
 
Terminy rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023
Data Czynność
19.07.2022 (wt.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
01.09.2022 (czw.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów
30.09.2022 (pt.) publikacja list przyjętych na studia
   
Terminy rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023
Data Czynność
16.09.2022 (pt.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
01.12.2022 (czw.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów
31.01.2023 (wt.) publikacja list przyjętych na studia
Załącznik
PL