Data dodania

Uczelnie techniczne Polski i Ukrainy zacieśniają współpracę

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo cyfrowe – utworzenie uczelnianego klastra współpracującego w tych obszarach jest głównym celem podpisanego porozumienia intencyjnego pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a Asocjacją Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (ARWUTU).

W obliczu brutalnej agresji rosyjskiej na Ukrainę oba nasze kraje stanęły przed poważnymi wyzwaniami w obszarach sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i bezpieczeństwa cyfrowego (Cyber Security).

Przewodniczący KRPUT i ARWUTU zgodnie podkreślają, że rozwój badań w tych obszarach będzie też istotny w procesie powojennej innowacyjnej transformacji ukraińskiej gospodarki i w rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej.

By sprostać tym wyzwaniom konieczne jest rozwinięcie bliskiej współpracy pomiędzy uczelniami, zwłaszcza technicznymi, Polski i Ukrainy. „Zrobimy wszystko, by do wyzwań w zakresach Artificial Intelligence i Cyber Security,  stojącymi przed całym światem stawać razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, nie tylko dlatego, że mierzą się obecnie z wojenną agresją, ale także by wykorzystać ich ogromny potencjał i doświadczenie” – mówi prof. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Prof. Mykhailo Zgurowsky, Przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy podkreśla znaczenie zacieśniania współpracy. „Dla nikogo nie jest tajemnicą, że od lat mamy znakomite relacje z polskimi uczelniami technicznymi. Dzięki temu robimy kolejny krok naprzód w obszarach wirtualnego świata. Definiujemy potrzeby społeczne, przygotowujemy rozwiązania i przekażemy do wdrożenia, by tworzyć lepszy, bezpieczniejszy świat” – dodał prof. Zgurowsky.

KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie trzydziestu trzech uczelni prowadzących kierunki inżynierskie. Łącznie w uczelniach zrzeszonych w KRPUT studiuje ponad 300 000 studentów i prawie 8 000 doktorantów, zatrudnionych jest prawie 28 000 nauczycieli akademickich. ARWUTU powstała w czerwcu 1999 roku i zrzesza ponad 50 uczelni technicznych i akademii ze wszystkich obwodów Ukrainy.

foto1

foto2

foto3

 

 

 

 

 

PL