Data dodania

Współpraca Politechniki Poznańskiej z IDEAS NCBR

Zawarte 17 sierpnia 2022 r. porozumienie między Politechniką Poznańską a IDEAS NCBR daje nowe możliwości kształcenia młodych naukowców w zakresie sztucznej inteligencji. Porozumienie umożliwi utworzenie dodatkowych miejsc w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, a młodym naukowcom, którzy skorzystają z programu, dedykowane środowisko pracy pozwalające na połączenie obowiązków wynikających z programu Szkoły Doktorskiej z pracą badawczą pod skrzydłami światowych autorytetów SI.

"Współpraca z polskimi uczelniami wyższymi jest jednym z priorytetów IDEAS NCBR. Przedmiotem tego porozumienia jest rekrutacja doktorantów, którzy będą kształcić się w Szkole Doktorskiej PP i jednocześnie pracować w naszym ośrodku badawczo-rozwojowym. Oprócz atrakcyjnych zarobków, zaoferujemy młodym naukowcom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i współpracy z naukowcami z całego świata przy pionierskich projektach badawczych” – mówi prof. Piotr Sankowski, CEO IDEAS NCBR.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji są coraz powszechniej wykorzystywane przez wszystkie segmenty gospodarki, nieustannie rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Polskie uczelnie kształcą dobrych informatyków, jednak wielu z nich decyduje się pracować poza granicami kraju lub tam kontynuować naukę. Istotne jest to, żeby stworzyć im w Polsce dobre warunki do rozwoju, żeby chętniej tu zostawali. Dla rozwoju polskiej innowacyjności kluczowe jest również to, aby prowadzone tu były prace badawczo-rozwojowe oraz zbudowana została stabilna platforma umożliwiająca transfer wiedzy i pomysłów między środowiskiem naukowym a biznesem.

Politechnika Poznańska (PP) kształci corocznie kilkuset studentów na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją takich jak  informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka. Jako pierwsza polska uczelnia uruchomiła kierunek pierwszego i drugiego stopnia Artificial Intelligence. Jest jedną z 5. polskich uczelni biorącą udział w projekcie AI-Tech KPRM, w ramach którego prowadzi specjalność magisterską sztuczna inteligencja. Na PP w zakresie AI działają koła naukowe, np. koło GHOST, które organizuje corocznie kilkusetosobową konferencję „GHOST Day: Applied Machine Learning Conference”. Politechnika Poznańska jest jedną z dwóch polskich uczelni Członkiem-Założycielem AI Doctoral Academy, europejskiej sieci uczelni prowadzących szkolenia doktoranckie w zakresie AI.

"Dla Politechniki Poznańskiej współpraca z IDEAS NCBR to szansa za pozyskanie dodatkowych stypendiów doktoranckich i na zaoferowanie bardziej atrakcyjnych warunków finansowych potencjalnym doktorantom w zakresie sztucznej inteligencji. Liczymy też, że współpraca ta zaowocuje pozyskaniem nowych kontaktów i realizacją nowych projektów badawczo-rozwojowych dla otoczenia społeczno-gospodarczego” - mówi prof. Andrzej Jaszkiewicz, Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Poznańska to czołowa polska uczelnia techniczna, jedyna w Polsce uczelnia, która jest liderem Uniwersytetu Europejskiego Eunice. PP jest jednym z najważniejszych polskich ośrodków badawczych w zakresie sztucznej inteligencji. Jej pracownicy, w szczególności Wydziałów Informatyki i Telekomunikacji (WIiT) oraz Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki (WARiE), publikują w najlepszych czasopismach i konferencjach z zakresu AI, np. NeurIPS, ICML, ECML, COLT, PAKDD, GECCO, IJCNN, IROS, ICRA, ICARCV, IJCAI, Journal of Machine Learning Research, Machine Learning Journal, Information Sciences, Knowledge-based Systems, Data Mining and Knowledge Discovery, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Wg rankingu Center for Strategic and International Studies, trzech pracowników WIiT jest na liście najczęściej cytowanych polskich naukowców w zakresie informatyki (na ośmiu Polaków wymienionych w tym rankingu). W rankingu TOP2 Stanford University za rok 2021 (2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie) znajduje się siedmiu pracowników z WIiT. Na WIiT pracuje aż dwóch laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („polski Nobel”), a pięciu naukowców jest członkami PAN, a jeden AMU PAN. PP jest jedynym polskim członkiem europejskiej sieci TAILOR (Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization), jednego z czterech „projektów flagowych” UE w zakresie AI i ML. PP organizuje konferencje naukowe w zakresie AI np. 17th Conference on AI in Medicine AIME (2019) i pierwszy ogólnopolski kongres stowarzyszeń sztucznej inteligencji PP-RAI 2018. Na PP działa CAMIL - Center of Excellence in Artificial Intelligence and Machine Learning i tworzone jest Centrum Doskonałości AI.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację 
w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

 

plakat1

PL