Data dodania

20.01.2022
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji działalności Politechniki Poznańskiej z okresie 22 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Zdjęcie

PL