Data dodania

Zdjęcia do artykułu
Zdjęcie
Zdjęcie
Znamy wyniki naboru w programie BEKKER NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała listę stypendystów kolejnej edycji Programu im. Bekkera (2023). Spośród 401 wniosków złożonych w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera finansowanie otrzyma 2 przedstawicieli Politechniki Poznańskiej.

 

prof. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski (Wydział Technologii Chemicznej)

3-miesięczny pobyt w Charles University (Czechy) obejmował będzie przede wszystkim prowadzenia badań naukowych.

Tytuł planowanych badań: „Relacje pomiędzy starzonymi mikro/nanoplastikami, mikroorganizmami a procesami degradacji wzorcowych ksenobiotyków w glebie i wodzie”.

 

dr inż. Artur Jędrzak (Wydział Technologii Chemicznej)

6-miesięczny pobyt w University of California San Diego (Stany Zjednoczone) obejmował będzie przede wszystkim prowadzenia badań naukowych oraz odbycie stażu podoktorskiego.

Tytuł planowanych badań: „Bioelektroniczne sensory do noszenia, ubraniowe do monitorowania zdrowia”.

 

Dzięki programowi Bekker NAWA wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą badaczom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

 

Gratulujemy! 

PL