Elektromobilność

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Kierunek ELEKTROMOBILNOŚĆ jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym aspekty wielu dziedzin: elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Profil kształcenia na kierunku obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności, napędów stosowanych w pojazdach, sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii, systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii, metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych, a także układów sterowania, między innymi, pojazdów autonomicznych. Program studiów jest spójny oraz innowacyjny, a oferowane przedmioty dobrane w taki sposób, by przyszły absolwent przygotowany był do realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zmian legislacyjnych związanych z upowszechnianiem się szeroko rozumianej elektromobilności w kraju i na świecie.

Predyspozycje kandydata
 • zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych

 • zainteresowania z zakresu: motoryzacji, mechatroniki, napędów elektrycznych, elektroniki i elektrotechniki

 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy

 • umiejętność pracy w zespole

 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Podstawy informatyki
 • Inżynieria materiałowa
 • Graficzny zapis konstrukcji
 • Wprowadzenie do elektromobilności
 • Elektrotechnika I

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Etykieta i autoprezentacja)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia pracy w elektromobilności)

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Elektrochemia
 • Programowanie obiektowe
 • Graficzny zapis konstrukcji
 • Elektrotechnika II
 • Metrologia w elektromobilności
 • Trwałość i niezawodność urządzeń elektrycznych

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia w transporcie (Analiza ekonomiczna)
 • Ekonomia w transporcie (Zarządzanie finansami)
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 3

 • Elektrochemia
 • Programowanie obiektowe
 • Maszyny elektryczne w elektromobilności
 • Elektronika i optoelektronika
 • Metrologia w elektromobilności
 • Podstawy sterowania
 • Bezpieczeństwo i ergonomia użytkowania urządzeń elektrycznych
 • Podstawy budowy i teorii ruchu pojazdów
 • Technika świetlna w elektromobilności

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia w transporcie (Analiza ekonomiczna)
 • Ekonomia w transporcie (Zarządzanie finansami)
 • Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów (Nowoczesne metody badania pojazdów)
 • Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów (Wpływ eksploatacji pojazdów na środowisko)
 • Elektroenergetyka (OZE w systemie elektroenergetycznym)
 • Elektroenergetyka (Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej)
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Maszyny elektryczne w elektromobilności
 • Elektronika i optoelektronika
 • Energoelektronika
 • Technika mikroprocesorowa
 • Odnawialne źródła energii
 • Instalacje elektryczne
 • Pojazdy hybrydowe
 • Technika świetlna w elektromobilności                                                                                       

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Komputeryzacja projektowania i symulacji (Metody komputerowe w projektowaniu i symulacji)
 • Komputeryzacja projektowania i symulacji (Metody komputerowego prototypowania - Systemy CAD)
 • Język obcy
 • Praktyki

SEMESTR 5:

 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Napędy pojazdów elektrycznych
 • Energoelektronika
 • Teoria sygnałów
 • Odnawialne źródła energii
 • Magazyny energii elektrycznej i energochłonność pojazdów
 • Przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych
 • Instalacje elektryczne
 • Podstawy teletransmisji

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Nowoczesne technologie informatyczne (Aplikacje na urządzenia mobilne)
 • Nowoczesne technologie informatyczne (Internet rzeczy, Przemysł 4.0)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Podstawy sztucznej inteligencji)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Programowalne układy elektroniczne)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Systemy wizyjne w elektromobilności)

SEMESTR 6:

 • Przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych
 • Systemy zasilania trakcji elektrycznej
 • Sensoryka i diagnostyka w pojazdach
 • Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych układów napędowych
 • Układy elektryczne i elektroniczne pojazdów spalinowych

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Programowanie sterowników PLC (Programowanie przemysłowych aplikacji napędowych)
 • Programowanie sterowników PLC (Sterowniki PLC w automatyzacji procesów)
 • Elektronika pojazdów elektrycznych w praktyce (Systemy elektroniczne pojazdów elektrycznych)
 • Elektronika pojazdów elektrycznych w praktyce (Projektowanie układów elektronicznych)
 • Elektryczne pojazdy transportu masowego (Elektryczny transport masowy)
 • Elektryczne pojazdy transportu masowego (Trakcyjne układy napędowe)
 • Sterowanie pojazdami autonomicznymi (Sterowanie robotami mobilnymi i pojazdami autonomicznymi)
 • Sterowanie pojazdami autonomicznymi (Systemy zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów)

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych układów napędowych
 • Systemy bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych
 • Systemy SCADA (Systemy SCADA w przemyśle)
 • Systemy SCADA (Standardowe Systemy SCADA)
 • Elektryczne pojazdy transportu indywidualnego (Urządzenia transportu osobistego)
 • Elektryczne pojazdy transportu indywidualnego (Bezzałogowe statki latające)
 • Systemy monitoringu, zabezpieczania mienia i komunikacji z użytkownikami pojazdu (Systemy wymiany danych i komunikacji z użytkownikami pojazdu)
 • Systemy monitoringu, zabezpieczania mienia i komunikacji z użytkownikami pojazdu (Techniki monitoringu i zabezpieczenia mienia)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

- Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

- Solaris Bus&Coach S.A.

- Modertrans Sp. z o.o.

- ENEA S.A

- EXIDE TECHNOLOGIES S.A.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

- MAHLE Polska Sp. z o.o.

Kariera po studiach

- biura projektowe pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich podzespołów

- firmy produkujące pojazdy oraz osprzęt dla elektromobilności

- usługi w zakresie motoryzacji i elektromobilności

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • spójny i innowacyjny program studiów

 • interdyscyplinarność

 • program kształcenia oparty na wielu przedmiotach obieralnych

 • zgodność z obecnymi trendami rozwojowymi na świecie

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.