ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

Całość przeczytasz w 2 minuty.

 

Utworzenie kierunku ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania ma wysoko wykwalifikowanych specjalistów na dynamiczne rozwijającym się rynku pracy w obszarze energetycznym i energetyki odnawialnej.

 

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony pierwszy stopień studiów (tytuł zawodowy - inżynier)
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

SPECJALNOŚCI: 

 • Energetyka Cieplna i Odnawialna
 • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

KARIERA PO STUDIACH:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
 • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
 • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
 • konstruktorzy układów OZE
 • inżynierowie utrzymania produkcji
 • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
 • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw

Prezentacja kierunku EPiO_prezentacja  

Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony pierwszy stopień studiów (tytuł zawodowy - inżynier)
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

SPECJALNOŚCI: 

 • Energetyka Cieplna i Odnawialna
 • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

KARIERA PO STUDIACH:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
 • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
 • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
 • konstruktorzy układów OZE
 • inżynierowie utrzymania produkcji
 • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
 • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw

Prezentacja kierunku EPiO_prezentacja  

Praktyki i staże

W czasie trwania studiów i po ich zakończeniu studenci mogą brać udział w stażach i praktykach organizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora:

 • energetycznego (Veolia, PGE, elektrociepłownie miejskie),
 • odnawialnych źródeł energii,
 • paliwowego (PGNiG, PKN Orlen, Polską Spółkę Gazownictwa PSG),
 • produkcyjnego (Grupa Azoty, Ciech S.A.,KGHM, VW, Solaris, Aquanet, Browar Poznań),
 • technologicznego (Industrial Combustion Systems SA; Navic, Torpol Oil&Gas, Sweco)
 • badawczo-rozwojowego.
Kariera po studiach

Absolwenci kierunku ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej z paliw kopalnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Mają poszerzoną wiedzę w zakresie budowy i bilansowania systemów ciepłowniczych, gazowych, biogazowni, systemów solarnych, magazynowania energii oraz instalacji termicznego przetwarzania paliw. Absolwenci posiadają kompetencje w zakresie kreowania polityki energetycznej przedsiębiorstw zgodnej z wymogami EU oraz prowadzenia projektów sektorze energetycznym i produkcji paliw, z uwzględnieniem wymogów prawnych i aspektów związanych z ochroną środowiska. Zdobyta wiedza umożliwia im ubieganie się o uprawnienia energetyczne, w obszarze dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych i gazowych.

Absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują pracę na stanowiskach technologów, kierowników projektów, kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach energetycznych, branży paliwowej, przemysłu przetwórczego oraz energetyki odnawialnej. Są również przygotowani do prowadzenia badań naukowych w instytutach badawczych oraz działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.