Inżynieria chemiczna i procesowa

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA jest właśnie dla Ciebie!
Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do tworzenia i materializacji nowych idei, a zwłaszcza wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześniania istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych.
Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania, projektowania i wykonawstwa nowoczesnych procesów technologicznych. Nabędzie umiejętności pozwalające mu analizować, modyfikować i optymalizować nowe instalacje oraz sprawować nadzór nad uruchomieniem i eksploatacją aparatury przemysłowej.
Programy nauczania zostały przygotowane w taki sposób, aby stosując specjalistyczne oprogramowania komputerowe projektować instalacje dla przemysłu chemicznego i pokrewnych.

Predyspozycje kandydata
 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Psychologia społeczna)
 • Technologie informacyjne (Profil podstawowy)
 • Technologie informacyjne (Profil zaawansowany)

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzanie jakością

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)
 • Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny II (Zarządzanie i marketing)

SEMESTR 3:

 • Aparatura procesowa
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Matematyczne podstawy inżynierii procesowej
 • Termodynamika procesowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt cyklonu)
 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika mechanicznego)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Elementy maszyn)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Konstrukcje nośne)
 • Metody numeryczne i programowanie (Podstawy teoretyczne metod numerycznych w przykładach)
 • Metody numeryczne i programowanie (Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w MathCad)

SEMESTR 4:

 • Aparatura procesowa    
 • Chemia fizyczna    
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

    
SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika statycznego)
 • Aparatura procesowa (Projekt odstojnika)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie środowiskowej)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie żywności)

SEMESTR 5:

 • Automatyka i miernictwo przemysłowe
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy
 • Reologia techniczna
 • Technologia nieorganiczna

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Wykład obieralny I (Przetwórstwo tworzyw sztucznych i jego znaczenie we współczesnym świecie)
 • Wykład obieralny I (Specjalne techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych

  SEMESTR 6:

  • Identyfikacja związków organicznych
  • Inżynieria reaktorów chemicznych
  • Kinetyka procesowa
  • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
  • Technologia organiczna
  • Technologia polimerów

  SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

  • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków azotu)
  • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków tlenu)
  • Laboratorium obieralne (Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych)
  • Laboratorium obieralne (Podstawy technologii elektrochemicznej)
  • Laboratorium obieralne (Technologia nieorganiczna)
  • Projekt procesowy (Technologia chemiczna nieorganiczna projekt instalacji chemicznej)
  • Projekt procesowy (Technologia chemiczna organiczna projekt instalacji procesowej)

  SEMESTR 7:

  • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
  • Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii
  • Metody kontroli procesu technologicznego
  • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
  • Seminarium dyplomowe

  SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

  • Laboratorium obieralne (Technologia organiczna)
  • Laboratorium obieralne (Technologia polimerów)
  • Wykład obieralny II (Nanomateriały do magazynowania energii)
  • Wykład obieralny II (Nowoczesne chemiczne źródła prądu)
  Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 1:

  • Biomateriały
  • Inżynieria elektrochemiczna
  • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
  • Język angielski specjalistyczny
  • Metody akustyczne w zagadnieniach inżynierskich
  • Podstawy bioinżynierii medycznej
  • Podstawy biotechnologii
  • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
  • Procesy jednoczesnej wymiany ciepła i masy

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

  SEMESTR 1:

  • Energetyka procesów chemicznych
  • Hybrydowe źródła energii
  • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
  • Inżynieria wybranych procesów przetwórczych
  • Język angielski specjalistyczny
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Podstawy biotechnologii
  • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
  • Procesy oczyszczania

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 2:

  • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
  • Dynamika procesowa
  • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów medycznych
  • Membranowe techniki separacji
  • Projektowanie systemów procesowych
  • Zaawansowane techniki suszenia materiałów i biomateriałów

  SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):
      

  • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:
      
  SEMESTR 2:

  • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
  • Dynamika procesowa
  • Inżynieria procesów ochrony środowiska
  • Membranowe techniki separacji
  • Projektowanie systemów procesowych
  • Przemysłowa energia odpadowa
  • Technologie przyjazne środowisku

  SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 3:

  • Materiały kompozytowe
  • Pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie zespołem pracowniczym

  SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny II (Likwidacja skutków katastrof ekologicznych)

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

  SEMESTR 3:

  • Analiza ryzyka w przemyśle
  • Pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie zespołem pracowniczym

      
  SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny II (Zafałszowania żywności i sposoby ich wykrywania)
  • Przedmiot obieralny III (Autodesk AutoCad Plant 3D – od schematu technologicznego do modelu 3D)
  Praktyki i staże
  • praktyki po 4 i 6 semestrze (po 4 tygodnie)

  • możliwość praktyk w wiodących firmach chemicznych, farmaceutycznych i pokrewnych

  • możliwość praktyk i staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE
  Kariera po studiach
  • projektowanie i nadzór nad procesami produkcyjnymi
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i pokrewnych
  • praca w biurach projektowych
  • projektowanie instalacji przemysłowych

  Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

  Co nas wyróżnia?
  • nowoczesna infrastruktura z dobrze wyposażoną halą technologiczną

  • włączenie w proces dydaktyczny przedstawicieli sektora przemysłowego

  • rozwijanie zainteresowań inżynierskich w kole naukowym

  Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.