Inżynieria zarządzania

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister

Język kształcenia:

polski

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI  (studia w j.polskim oraz angielskim): Na tej specjalności problematykę zarządzania przedsiębiorstwem podejmuje się przez pryzmat wyzwań przemysłu przyszłości, a także zarządzania korporacjami międzynarodowymi i sieciowymi. 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW: daje  możliwość zdobycia wiedzy z różnych obszarów przedsiębiorstwa takich jak: zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, marketing, zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, zarządzanie gospodarką opartą na wiedzy i inteligentnych technologiach cyfrowych, a także zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dodatkowymi atutami są: współpraca w międzynarodowym zespole studentów, integracja i adaptacja w środowisku interkulturowym oraz kadra naukowo-dydaktyczna ze światowych ośrodków akademickich. Studiujący mają też możliwość zdobycia podwójnego dyplomu IAE School of Management, University of Lille we Francji.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st 
 

 • system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
 • „Symbol synergii Nauki i Biznesu” 2021
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Zaawansowane funkcje MS Office
 • Komputerowa grafika inżynierska
 • Wprowadzenie do techniki
 • Zachowania organizacyjne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Finanse
 • Nauka o organizacji
 • Materiałoznawstwo właściwości i zastosowania materiałów
 • Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
 • Programowanie 1

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Fizyka techniczna/Chemia
 • Socjologia/Psychologia społeczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Rachunkowość finansowa
 • Marketing
 • Programowanie 2
 • Ergonomia
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Rachunkowość finansowa
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
 • Systemy wynagrodzeń
 • Elementy prawa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika/ Fizyka kwantowa
 • Organizacja przygotowania produkcji / Organizacja procesów pomocniczych
 • Projektowanie ergonomiczne / Ergonomia produktu

SEMESTR 5:

 • Zarządzanie produkcją
 • Statystyka opisowa z elementami stosowane
 • Zarządzanie jakością
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
 • Badania marketingowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Teoretyczne podstawy jakości

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Telekomunikacja /Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
 • Filozofia/Etyka

SEMESTR 6:

 • Infrastruktura Przemysłu 4.0
 • Zarządzanie produkcją
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Gospodarka oparta na wiedzy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa / Mobilne systemy transportowe
 • Wdrażanie systemów informatycznych / Projektowanie stron www
 • Gospodarka magazynowa / Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw / Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
 • Komunikacja interkulturowa / Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • Inteligentne systemy wspomagania zarządzania/Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Praktyki (po 6. semestrze 4 tyg.)

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Praca inżynierska Projekt zespołowy
 • Projekt przemysłowy / Konsulting organizacyjny
 • Projektowanie zakładów przemysłowych / Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju/ Procesy innowacyjne i polityka patentowa
 • Marketing w handlu i usługach / Negocjacje i techniki negocjacyjne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Komputerowa grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Wprowadzenie do techniki
 • Wychowanie fizyczne
 • Zaawansowane funkcje Ms Office
 • Zachowania organizacyjne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Finanse
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo - właściwości i zastosowania materiałów
 • Nauka o organizacji
 • Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
 • Programowanie 1
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Chemia
 • Fizyka techniczna
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia

SEMESTR 3:

 • Ergonomia
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji
 • Marketing
 • Programowanie 2
 • Rachunkowość finansowa
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 4:

 • Elementy prawa
 • Inżynieria oprogramowania
 • Rachunkowość finansowa
 • Systemy wynagrodzeń
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Ergonomia produktu
 • Fizyka kwantowa
 • Organizacja procesów pomocniczych
 • Organizacja przygotowania produkcji
 • Projektowanie ergonomiczne

SEMESTR 5:

 • Badania marketingowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Statystyka opisowa z elementami stosowanej
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
 • Teoretyczne podstawy jakości
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie produkcją

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Etyka
 • Filozofia
 • Podstawy teorii sygnałów,systemów i informacji
 • Telekomunikacja

SEMESTR 6:

 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Infrastruktura przemysłu 4,0
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Praktyki
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Zarządzanie produkcją

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Gospodarka magazynowa
 • Inteligentne systemy wspomagania zarządzania
 • Komunikacja interkulturowa
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Mobilne systemy transportowe
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
 • Projektowanie stron www
 • Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • Wdrażanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

SEMESTR 7:

 • Praca inżynierska - Projekt zespołowy
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych
 • Projekt przemysłowy _ Konsulting organizacyjny - ang
 • Projekt przemysłowy_Konsulting organizacyjny

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Marketing w handlu i usługach
 • Negocjacje i techniki negocjacyjne
 • Procesy innowacyjne i polityka patentowa
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie zakładów przemysłowych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 1:

 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • Zarzadzanie strategiczne
 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Rachunkowość zarządcza (Rachunek Efektywności Ekonomicznej)
 • Prawo
 • Podstawowe szkolenie w zakresie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
 • Projektowanie biznesu/ Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 1:

 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • Zarzadzanie strategiczne
 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Rachunkowość zarządcza (Rachunek Efektywności Ekonomicznej)
 • Prawo
 • Podstawowe szkolenie w zakresie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Rozwój organizacji
 • Projektowanie biznesu/ Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 2:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarzadzaniu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie w przemyśle 4.0 (Zarządzanie produkcją w przemyśle 4.0, Zarządzanie systemami informatycznymi w przemyśle 4,0, Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle 4,0, Zarządzanie procesami wsparcia w przemyśle 4,0)
 • Język obcy (business language)
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw/ Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 2:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarzadzaniu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie zasobami i potencjałem przedsiębiorstw (Zasoby przemysłu 4,0, Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing kompetencji, Zarządzanie MSP)
 • Język obcy (business language)
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw/ Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie innowacjami

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie przedsiębiorstwami sieciowymi i międzynarodowymi (Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami sieciowymi, Marketing międzynarodowy)
 • Moduł: Przedsiębiorczość (Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce, przedsiębiorczość technologiczna)
 • Moduł: Zarządzanie relacjami z klientem
 • Moduł: Zarządzanie jakością: Współczesne metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Technologie i usługi internetowe/ Ubezpieczenia gospodarcze
 • Grywalizacja w zarządzaniu/ Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt badawczy
 • Praca magisterska

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie innowacjami

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Modelowanie procesów jakościowych (Projektowanie i audytowane systemów zarządzania jakością)
 • Moduł: Modelowanie procesów sprzedaży i marketingu (Zarządzanie marketingowe)
 • Moduł: Modelowanie procesów finansowych (Modelowanie i analiza procesów finansowych, Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw)
 • Moduł: Modelowanie procesów zarządczych (Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania, Modelowanie procesów zwinnego wytwarzania okazji)
 • Technologie i usługi internetowe / Ubezpieczenia gospodarcze
 • Grywalizacja w zarządzaniu / Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt badawczy
 • Praca magisterska
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 1

 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Prawo
 • Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie biznesu
 • Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 1

 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Prawo
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie biznesu
 • Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 2:

 • Etyka w zarządzaniu
 • Język angielski
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie procesami wsparcia w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie produkcją w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w przemyśle 4,0

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 2

 • Etyka w zarządzaniu
 • Język angielski
 • Marketing kompetencji
 • Marketing w e-biznesie
 • Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału
 • Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie MSP
 • Zarządzanie procesami
 • Zasoby przemysłu 4,0

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 3:

 • Marketing międzynarodowy
 • Projekt badawczy
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce
 • Seminarium dyplomowe
 • Współczesne metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami sieciowymi
 • Zarządzanie relacjami z klientem

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Grywalizacja w zarządzaniu
 • Technologie i usługi internetowe
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 3:

 • Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Modelowanie i analiza procesów finansowych
 • Modelowanie procesów identyfikacji okazji
 • Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Projekt badawczy
 • Projektowanie i audytowanie systemów zarządzania jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie marketingowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Grywalizacja w zarządzaniu
 • Technologie i usługi internetowe
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
Kariera po studiach
 • praca na kierowniczych stanowiskach wyższego i średniego szczebla, w dużych i średnich przedsiębiorstwach, w tym korporacjach międzynarodowych
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

   

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • studia w międzynarodowym środowisku
 • nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria ze sprzętem VR
 • szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po studiach

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.