Logistyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister

Język kształcenia:

polski

Studia magisterskie na kierunku LOGISTYKA oferują ścieżki kształcenia: 

 • Systemy produkcyjno-logistyczne

 • Menedżer przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

 • Logistics systems

Oprócz zarządzania strategicznego, logistycznego, elektronicznej gospodarki oraz przedmiotów ogólnokształcących studenci poznają wiele zagadnień specjalistycznych. Nacisk położony jest na przedmioty: projektowanie systemów i procesów logistycznych, marketing usług logistycznych, logistyka międzynarodowa, systemy informatyczne w logistyce, rachunek kosztów działań oraz w zależności od wybranych specjalności: zrównoważony rozwój w logistyce i łańcuchach dostaw, zarządzanie materiałami w gospodarce obiegu zamkniętego, tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne lub bezpieczeństwo drogowe, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, działalność gospodarcza, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa oraz prawo cywilne, handlowe, podatkowe.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st 

 • system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
 • „Symbol synergii Nauki i Biznesu” 2021
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technologia informacyjna
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska
 • Wprowadzenie do techniki
 • Logistyka
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Prawo
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Zarządzanie zapasami
 • Logistyka 2

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie operacyjne w logistyce
 • Nauka o materiałach i elementy chemii
 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura log.
 • Język obcy

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Ergonomia
 • Ekologia pracy  ludzkiej

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Zarządzanie projektami 1
 • Towaroznawstwo

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Integracja procesowo-produktowa (Product, Proces & Business Integration)
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Maszyny technologiczne
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Inżynieria logistyczna

SEMESTR 5:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Psychologia społeczna
 • Socjologia
 • Projektowanie magazynów
 • Elastyczne systemy produkcyjne

SEMESTR 6:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Normalizacja i zarz. jak. w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyka

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka

SEMESTR 7:

 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie zakładów przemysłowych
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Gospodarka narzędziowa
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Grafika inżynierska
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Matematyka
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do techniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Prawo
 • Statystyka
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka 2
 • Maszynoznawstwo
 • Zarządzanie zapasami

SEMESTR 3:

 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura logistyczna
 • Zarządzanie operacyjne w logistyce

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Badania marketingowe
 • Ekologia pracy ludzkiej
 • Ergonomia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Marketing
 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzani

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie projektami 1

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Integracja Procesowo Produktowa
 • Inżynieria logistyczna
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Technologia wytwarzania

SEMESTR 5:

 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Projektowanie magazynów
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia

Semestr 6:

 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyki studenckie
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami

Semestr 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Etyka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Semestr 7:

 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

Semestr 7 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka narzędziowa
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Projektowanie zakładów przemysłowych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP                        

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Strategie zakupowe
 • Przewozy specjalne

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 1:

 • Strategic Management
 • Designing of logistics systems & processes
 • Marketing of logistic services
 • Project management
 • E-business
 • Elective module 1
 • Business unit management
 • A Short Course in Occupational Safety

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Traditional and modern manufacturing systems
 • Computer aided production planning and control
 • Decision making and aiding in logistics
 • Operations management for logistics
 • City logistics
 • Physical distribution logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • TOC (Theory of Constraints)
 • Szczupła produkcja i logistyka

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 2:

 • Operation research and optimization theory
 • Logistics Management
 • Computer systems in logistics
 • Activity based costing in logistics
 • Elective module 2
 • Insurance in logistics
 • Foreign Language
 • Physical Exercises

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Supply chain management
 • Transportation systems management
 • Inventory management for logistics systems
 • Lean production and logistics
 • Location analysis for logistics systems
 • Reverse logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 3:

 • International logistics
 • Master thesis tutorial
 • Master thesis research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Industrial Project - Procurement Logistic
 • Industrial Project - Manufacturing Logistic
 • Industrial Project - Physical Distribution Logistic
 • Industrial Project - Supply Chain Logistic
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Przewozy specjalne
 • Strategie zakupowe

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • Planowanie i sterowanie produkcji
 • Szczupła produkcja i logistyka
 • TOC (Theory of Constraints)


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
Kariera po studiach
 • stanowiska kierownicze i menedżerskie z zakresu planowania przepływów materiałowych, transportu, gospodarki magazynowej oraz projektowania i reorganizacji procesów i systemów logistycznych

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • kształcenie odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy
 • student może zdawać egzamin IPMA Student
 • zajęcia w nowoczesnych salach dydaktycznych
 • laboratoria ze sprzętem VR

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.