Zielona energia/Green Energy

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Kierunek ZIELONA ENERGIA został stworzony z myślą o studentach, którzy chcą uzyskać wykształcenie inżynierskie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju oraz rosnącej roli problemów związanych z ekologiczną produkcją, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Kształcenie absolwenta opiera się na wiedzy technicznej z zakresu elektroenergetyki, techniki cieplnej, ekonomii i inżynierii środowiska. Studia magisterskie  trwają trzy semestry, począwszy od lutego każdego roku. Pierwszy semestr jest częściowo przeznaczony na doskonalenie podstawowej wiedzy z zakresu zielonej energii dla kandydatów studiujących za granicą oraz tych studentów, którzy (na poziomie studiów pierwszego stopnia) studiowali na kierunkach innych niż energetyka, elektrotechnika, ciepłownictwo i inżynieria środowiska tak, aby osiągnęli standardy określone przez MEiN. Podstawowe kursy koncentrują się na zagadnieniach związanych z zieloną i odnawialną energią, ochroną środowiska oraz elektroenergetyką. 

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Kariera po studiach

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach działających w obszarze systemów energetycznych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii oraz jej gospodarowaniem. 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci kierunku ZIELONA ENERGIA przygotowani są do prowadzenia zielonej transformacji w obrębie systemów energetycznych, uwzględniającej aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne na świecie.

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.