Kształcenie spersonalizowane

I. KANDYDACI

 

 

II. STUDENCI

 

  • wsparcie studentów wybitnych – tutoring akademicki
  • indywidualne rozszerzanie zainteresowań programowych i pozaprogramowych studentów: wymiana międzyuczelniana w kręgu polskich uczelni technicznych MOSTECH, kursy w grupie konsorcjum europejskiego EUNICE (https://eunice-university.eu/courses/ ) oraz wymiany międzynarodowe ERASMUS+, IAESTE
  • wsparcie rozwoju talentów sportowych: sekcje sportowe w klubie uczelnianym AZS PP, stypendia dla sportowców (zmiany w regulaminie stypendiów)
  • wspieranie działalności naukowej i kulturalnej studentów – koła naukowe i organizacje studenckie reprezentowane przez Radę Kół Naukowych (https://rkn.put.poznan.pl/ ) i dodatkowo wspierane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Własności Intelektualnej