Centrum Własności Intelektualnej
O CWI - zakres działań

Zadania realizowane przez Centrum Własności Intelektualnej:

 • współdziała z zespołami i jednostkami badawczymi w celu pozyskiwania rozwiązań mających potencjał do ochrony,
 • prowadzi działalność doradczą oraz udziela pomocy technicznej i prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej i ochrony interesów PP,
 • udziela pomocy twórcom projektów wynalazczych w prowadzeniu rozeznań patentowych i ocenie zdolności patentowej ich rozwiązań,
 • przyjmuje, rejestruje i przechowuje z zapewnieniem poufności zgłoszenia wyników prac badawczych,
 • udziela pomocy przy przeprowadzaniu procesu ochrony rozwiązania, w tym także zgłoszenia do odpowiednich urzędów patentowych,
 • weryfikuje i reguluje stan prawny zgłaszanych rozwiązań,
 • udziela pomocy ds. własności intelektualnej w ocenie innowacyjności rozwiązania, w poszukiwaniach stanu techniki,
 • współpracuje z rzecznikami patentowymi – pełnomocnikami w prowadzonych postępowaniach przed właściwymi urzędami patentowymi,
 • utrzymuje w mocy przyznaną ochronę rozwiązania lub zrzeczenie się jej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • prowadzi bazy danych dotyczących własności przemysłowej Politechniki Poznańskiej,
 • udziela informacji patentowej i proceduralno-prawnej w zakresie własności przemysłowej,
 • organizuje szkolenia i wykłady w zakresie własności intelektualnej i zasad jej ochrony,
 • zapewnia dostęp do zbiorów dokumentacji patentowej oraz publikacji Polskiego Urzędu Patentowego i innej literatury patentowej.