Odbiór świadectw

I. Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo można odebrać osobiście w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pokój 308, w godzinach od 7.00-15.00, tel.: +48 61 665 3539.

Na wniosek absolwenta, dokument może zostać wysłany pocztą. Podpisany wniosek należy przesłać na adres mailowy: studia.podyplomowe@put.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 308
60-965 Poznań

Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 

II. Duplikat świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwent może wystąpić do Uczelni
z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu.

W celu otrzymania duplikatu świadectwa absolwent powinien

  • zwrócić się z prośbą o jego wydanie na adres e-mail: 

studia.podyplomowe@put.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 309
60-965 Poznań
 

III. Zaświadczenie

W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych absolwent powinien:

  • zwrócić się z prośbą o jego wydanie na adres e-mail:

 studia.podyplomowe@put.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 309
60-965 Poznań