Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

EU

Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0003/19-00 pt. „Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”  dla Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło finansowania:

 

Politechnika Poznańska                          

3 848 075,50 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa

1.034.482,50 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:         

 

7 411 292,50 zł

Całkowita wartość inwestycji:               

12 293 850,00 zł

 

Projekt „Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych” realizowany jest na terenie lotniska w Kąkolewie, powiat grodzki, gmina Grodzisk Wielkopolski. 

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Wnioskodawcy - Politechniki Poznańskiej w innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

  • konstrukcje planetarnych pojazdów eksploracyjnych,
  • algorytmy precyzyjnego sterowania z dużą precyzją i autonomią,
  • algorytmy sterowania pokładową aparaturą obserwacyjną (realizacja programów eksploracyjnych) i zarządzania(w tym bezpieczeństwo) konfiguracją robotów mobilnych (zastosowania jako planetarne pojazdy eksploracyjne).

Projekt zakłada budowę poligonu doświadczalnego w postaci kopuły o powierzchni około 700m2 zapewniającej kontrolowane warunki testowania robotów na polu symulacji powierzchni ciał niebieskich ze śledzeniem położenia i orientacji/samoorientacji. Dodatkowo w budynku towarzyszącym, połączonym przez śluzę z kopułą, będą zlokalizowane specjalistyczne laboratoria środowiskowego testowania i walidacji prototypów oraz pomieszczenie kontroli wykonywanych misji kosmicznych. W ramach projektu planowany jest także zakup urządzeń i elementów aparatury badawczo – rozwojowej:

  • system optycznego śledzenia robotów, instalacja symulacji opóźnień komunikacyjnych dla sterowania robotami mobilnymi, system budowania map, instalacja symulacji oświetlenia planetarnego, instalacja projekcji układu gwiazd i horyzontu, instalacja transmisji bezprzewodowej, instalacje wewnętrzne danych środowiskowych poligonu, instalacje zewnętrzne danych środowiskowych poligonu);
  • roboty mobilne, pokładowe zestawy akwizycji danych, bezzałogowe statki powietrzne, stanowisko symulowanej mikrograwitacji, system optycznego śledzenie robotów na platformie beztarciowej, stanowisko badań środowiskowych,
  • stanowisk roboczych B+R: PC + komputer przenośny + komputer naręczny wzmocniony, serwer przetwarzania danych z akceleracją GPU, serwery zasobów chmury).