5 04 2020

Koronawirus - ważne informacje

KOMUNIKAT Z DNIA 08 KWIETNIA 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MARCA 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem do Członków społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 24 LUTEGO 2021 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ważna informacja - Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

KOMUNIKAT Z DNIA 12 LUTEGO 2021

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Edukacji od poniedziałku 15 lutego 2021r. Uczelnia będzie miała możliwość zgłoszenia nauczycieli akademickich do szczepień przeciw Covid-19.

Pełna treść komunikatu dostępna jest w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Wewnętrzne oświadczenie woli zgłoszenia przez Politechnikę Poznańską do szczepienia przeciw Covid-19 prosimy składać za pomocą systemu EOD. Każdy z nauczycieli akademickich, który kwalifikuje się do zgłoszenia, otrzyma pocztą e-mailową zawiadomienie i przekierowanie do przesłania swojej decyzji.

Ze względu na powagę sprawy i bliski termin rejestracji, oświadczenia prosimy składać do poniedziałku 15.02.2021 godz. 12.00.

Zgodnie z deklaracją ministra, osoby powyżej 65 roku życia będą mogły zarejestrować się w późniejszym czasie według kolejnych komunikatów.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 08 LUTEGO 2021 - ZARZĄDZENIE NR 4 Z DNIA 8 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 8 lutego 2021 r. Rektora Politechniki Poznańskie - w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i organizacji zajęć w Politechnice Poznańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Ordinance No. 4 of 8 February 2021 of the Rector of Poznan University of Technology - on the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 virus and the organization of classes at Poznan University of Technology in the summer semester of the academic year 2020/2021

KOMUNIKAT Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację:

"legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji."

Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.03.2021 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards

Pełna treść komunikatu

 

KOMUNIKAT Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 - LIST REKTORA PROF. DRA HAB. INŻ. TEOFILA JESIONOWSKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się z listem Rektora prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego.

KOMUNIKAT Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 - MASECZKI W MIEJSCU PRACY - NOWELIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz.U. poz. 2130) w zakresie umożliwienia Pracodawcy podejmowania decyzji o obowiązku zakrywania przez pracowników w miejscu pracy ust i nosa  przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) rekomendujemy stosowanie w miejscach pracy w/w środków profilaktycznych w każdym przypadku w sytuacji przebywania w pomieszczeniu więcej niż jednej osoby bez względu na występującą odległość między pracownikami. Czynnie włączmy się w walkę z występującą pandemią koronawirusa i zadbajmy o wzajemne bezpieczeństwo.

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Przewodnicząca Zespołu Kryzysowego PP

 

KOMUNIKAT Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 - MASECZKI W MIEJSCU PRACY 

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; wprowadzono: obowiązek zakrywania w miejscu pracy ust i nosa  przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, itp.

Wobec powyższego pracownicy PP zobowiązani są do przestrzegania nałożonego obowiązku zakrywania ust i nosa w każdym przypadku w sytuacji przebywania więcej niż jednej osoby w pomieszczeniu bez względu na występującą odległość między pracownikami.

Mam nadzieję, że znowelizowane wytyczne nie przyczynią się w sposób istotny do obniżenia komfortu pracy pracowników. Zachęcam Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do umiejętnego wykorzystania wcześniejszych ustaleń dotyczących organizacji pracy w trybie rotacyjnym.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Przewodnicząca Zespołu Kryzysowego PP

 

KOMUNIKAT Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 - WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI

W okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19

KOMUNIKAT Z DNIA 2 LISTOPADA 2020

W trosce o bezpieczeństwo naszej wspólnoty akademickiej i w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 zdecydowano o ponownym zamknięciu budynków Politechniki Poznańskiej od dnia 3 listopada 2020 do odwołania. Dostęp jest nadal możliwy dla pracowników, doktorantów i studentów PP przy pomocy karty pracowniczej lub legitymacji.

Bądźmy odpowiedzialni i wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie i komfort pracy ograniczając zbędne kontakty.

KOMUNIKAT Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 - LEGITYMACJE STUDENCKIE SĄ WAŻNE DO 29 LISTOPADA 2020 R.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

KOMUNIKAT Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 61 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ​

Zarządzenie Nr 61 z dnia 16 października 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA UCZELNI W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYM W POLSCE STANEM EPIDEMII

Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z panującym w Polsce stanem epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 

Decyzją rządu, od soboty 10 października br. wszystkie miasta i powiaty w Polsce znajdują się w tzw. żółtej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Władze uczelni apelują do społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej o zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne i zasady funkcjonowania uczelni w trakcie pandemii.

Wprowadzenie tzw. żółtej strefy na terenie całego kraju niesie za sobą szereg obostrzeń, których należy przestrzegać w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wytyczne dotyczą głównie takich obszarów, jak przestrzeń publiczna, transport, gastronomia, handel i usługi, organizacja dużych wydarzeń, etc. - nie ma dodatkowych reguł funkcjonowania nakładanych na uczelnie wyższe.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. żółtą strefą – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią.

Najważniejsze obostrzenia i wytyczne obowiązujące w żółtej strefie (obowiązują od soboty 10 października br.), których należy bezwzględnie przestrzegać również na terenie kampusu i innych obiektów Politechniki Poznańskiej:

 • obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach i na zewnątrz: zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej (a zatem również na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej i wewnątrz budynków). Maseczek nie muszą nosić wyłącznie osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie,
 • konieczność zachowania dystansu społecznego, regularne dezynfekowanie rąk,
 • ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalach gastronomicznych (1 osoba na 4 m kw. w obydwu strefach),
 • ograniczenia przy organizacji konferencji (również naukowych), targów i kongresów - maks. 1 os. na 2,5 m kw. w strefie żółtej (w czerwonej - zakaz),
 • zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki przez właścicieli miejsc, które nie mają na to zezwoleń,
 • wydarzenia sportowe i kulturalne: strefa żółta - 25 proc. widowni; strefa czerwona - bez publiczności

Dodatkowo, decyzją władz uczelni wstrzymane do odwołania zostały również odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie władze przypominają stałym mieszkańcom domów studenckich Politechniki Poznańskiej o konieczności zachowania zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania.

Pełen wykaz zasad dla osób przebywających w strefie czerwonej znajduje się stronie rządowej.

Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej i zasad funkcjonowania Politechniki Poznańskiej można znaleźć na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/koronawirus-aktualnosci

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - ZARZĄDZENIE O CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI KSZTAŁCENIA W FORMIE ZDALNEJ

Zarządzenie o częściowej realizacji kształcenia w formie zdalnej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 - PRACA W TRYBIE ROTACYJNYM DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Praca_w_trybie_rotacyjnym

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 - POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

KOMUNIKAT Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2020 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Zarządzenie Rektora Politechmiki Poznańskiej Nr 43 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na Politechnice Poznańskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

KOMUNIKAT Z DNIA 7 SIERPNIA 2020 - LIST REKTORÓW DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ PP

Zapraszamy do przeczytania listu Rektorów Politechniki Poznańskiej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16 LIPCA 2020 - PRAKTYKI UCZELNI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zbiera opisy działań uczelni do tegorocznej edycji Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W bieżącym roku planujemy wydanie specjalne poświęcone działaniom uczelni w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza.

Termin zgłaszania opisów praktyk został wydłużony do 31 lipca 2020 r. Maksymalnie można złożyć 5 najciekawszych praktyk podejmowanych przez Państwa uczelnie w różnych kategoriach działań:

 • Działania edukacyjne
 • Wsparcie sprzętowe i środki ochrony
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pomoc materialna
 • Działania komunikacyjno-informacyjne
 • Działania naukowe
 • Wolontariat

Dla ułatwienia procesu zbierania informacji o praktyce z uczelni oraz akceptacji opisów załączamy formularz opisu praktyki w wersji WORD, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie pytania z formularza. Ostateczny opis praktyki prosimy zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego.

Więcej informacji na temat inicjatyw oraz innych prac Grupy roboczej znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 LIPCA 2020 - ORGANIZACJA PRACY UCZELNI W NOWYM ROKU AKADEMICKIM

Podejmowane są wszystkie działania, aby od 1 października 2020 R. uczelnie działały tak, jak przed 12 marca 2020 r. i od początku nowego roku akademickiego zajęcia mogły odbywać się w siedzibach uczelni w sposób tradycyjny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację w uczelniach we współpracy z konferencjami rektorów. W uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wypracowane zostały środowiskowe rekomendacje dotyczące bezpiecznego przywracania zajęć. 

W kontekście kolejnego semestru i sposobu organizacji roku akademickiego 2020/2021 uczelnie przygotowują scenariusze funkcjonowania uczelni w sposób tradycyjny, przy czym należy pamiętać, że przepisy dopuszczają prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pamiętając o autonomii uczelni, należy podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć w uczelniach, w granicach obowiązującego prawa, podejmują ich rektorzy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa

KOMUNIKAT Z DNIA 8 CZERWCA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Informacja MNiSW w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

KOMUNIKAT Z DNIA 29 MAJA 2020  - ZARZĄDZENIE REKTORA PP W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ I EGZAMINÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zarządzenie Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 29 maja 2020 (RO/V/29/2020) w sprawie w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT Z DNIA 28 MAJA 2020  - MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH

Od 1 czerwca 2020 roku przywracamy możliwość zakwaterowania się do Domu Studenckiego dla jego wcześniejszych mieszkańców.

Dotyczy to jedynie:

 1. Studentów/doktorantów, którzy znajdą się na wniosku zbiorczym Dziekanów zawierającym listę osób, które muszą odbyć zajęcia dydaktyczne stacjonarnie. Informacje wysyłane są do Kierownika Osiedla i sporządzane są na podstawie list od dziekanatów.
 2. Studentów oraz mieszkańców, którzy posiadają aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w Poznaniu lub okolicach. Dokument należy jednorazowo okazać do wglądu w biurze Kierownika Osiedla w celu potwierdzenia konieczności zamieszkania.

Studenci oraz mieszkańcy (ujęci w pkt 1. lub 2.), którzy chcą pozostać w Domu Studenckim na okres wakacyjny zobowiązani są do indywidualnego kontaktu z Kierownikiem swojego Domu Studenckiego.

Wszystkie osoby, których nie dotyczą ww. sytuacje zobowiązane są do wykwaterowania się z Domu Studenckiego do dnia 30 czerwca 2020 roku. W innym wypadku naliczana będzie dobowa opłata równa 1/15 miesięcznego czynszu.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 27 MAJA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Zarządzenie Nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2020 (RO/V/28/2020) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

KOMUNIKAT Z DNIA 25 MAJA 2020 - MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W TRADYCYJNEJ FORMIE OD 25 MAJA

Rozpoczyna  się stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja 2020 roku weszły w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

KOMUNIKAT Z DNIA 20 MAJA 2020 - POLITECHNIKI W WALCE Z ZAGROŻENIEM

Polskie politechniki pomagają w walce z koronawirusem. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 roku podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 - ŚRODOWISKOWE WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. 

Infirmacje znaleźć można także w komunikacie na stronie www MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MAJA 202

Rozporządzenie Misnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 maja 2020 roku

 

KOMUNIKAT Z DNIA 14 MAJA 2020 - STOPNIOWE ZNOSZENIE OGRANICZEŃ

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

 

KOMUNIKAT Z DNIA 14 MAJA 2020 - INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 

KOMUNIKAT Z DNIA 13 MAJA 2020 - LIST MINISTRA DO REKTORÓW I DYREKTORÓW INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

Z okazji objęcia funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek wystosował do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów list, którym wita członków wspólnoty akademickiej i kreśli priorytety swojej kadencji.

Pełna treść listu

KOMUNIKAT Z DNIA 12 MAJA 2020 - MOŻLIWOŚCI PRZYWRACANIA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW STUDENCKICH I BIBLIOTEK UCZELNIANYCH

Informacja MNiSW w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

Wytyczne MNiSW dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich

 

KOMUNIKAT Z DNIA 8 MAJA 2020 - PLAN ETAPOWEGO POWROTU PP DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NA UCZELNI

Pismo Rektora PP w sprawie powrotu do akademickiej aktywności

Plan powrotu PP do prowadzenia zajęć na Uczelni

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 MAJA 2020 - 300 MLN ZŁ Z NCBR NA ROZWIĄZANIA W WALCE Z PANDEMIĄ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 6 maja przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Trwa również nabór na dofinansowanie prac B+R realizowanych przez szpitale jednoimienne. Projekty zgłoszone w obu inicjatywach mają prowadzić do opracowania rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 300 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 - PRZEDŁUŻENIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 

Do 24 maja 2020 roku przedłużone zostało ograniczenie działalności uczelni. Jak podaje MNiSW, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji - na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 - ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE UCZELNI W OKRESIE EPIDEMII

Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni – to rozwiązania usprawniające działania uczelni w obszarze przebiegu studiów.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 23 KWIETNIA 2020  - ROZWIĄZANIA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI W DRUGIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych - m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej

 

KOMUNIKAT Z DNIA 22 KWIETNIA 2020  - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ONLINE DLA STUDENTÓW

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. 

Strona internetowa akcji: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 21 KWIETNIA 2020  - WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

Szczegóły dot. zmian dla studentów i doktorantów, jakie znalazły się w Tarczy Antykryzysowej przeczytać można na stronie internetowej.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 10 KWIETNIA 2020 - ROZPORZĄDZENIE MNiSW PRZEDŁUŻAJĄCE OGRANICZENIA W DZIALALNOŚCI UCZELNI 

Informacja na temat ograniczenia działalności uczelni i nowy termin na wprowadzenie danych do POLon

 

KOMUNIKAT Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA PP Z DNIA 9.04.2020 r.

Zarządzenie nr 19 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 9 kwietnia 2020 (RO/IV/19/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 6 KWIETNIA 2020 - PRZESŁANIE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Informacja wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Wojciech Maksymowicz dla studentów zagranicznych.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 - PROŚBA O POMOC FINANSOWĄ W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Dla osób, które chciałyby wesprzeć finansowo szeroko pojętą walkę z koronawirusem otwarty został rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny:

Politechnika Poznańska

nr rachunku: 52 1090 1362 0000 0001 4464 6519

Santander Bank Polska S.A.

Plac Wolności 15

60-967 Poznań

tytuł wpłaty: walka z koronawirusem

 

KOMUNIKAT Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 - AKCJA #DRUKUJDLALEKARZA

Informacje dla osób, które posiadają drukarki 3D i chcą zaangażować się akcję #drukujdlalekarza znajdują się na stronie internetowej. oraz na FB

 

KOMUNIKAT Z DNIA 27 MARCA 2020 - REKOMENDACJE MNISW W SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Rekomendacje MNiSW w sprawie  kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia  na odległość 

Informacja na stronie internetowej MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 26 MARCA 2020 - ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA PP Z DNIA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 17 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 25 marca 2020 (RO/III/17/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii

KOMUNIKAT Z DNIA 26 MARCA 2020 - DALSZE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat MNiSW

 

KOMUNIKAT Z DNIA 25 MARCA 2020 - NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Na terenie Polski wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Do 11 kwietnia 2020 r. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył więc dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24 MARCA 2020 - INFOLINIA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Informujemy, że w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

KOMUNIKAT Z DNIA 21 MARCA 2020 - FUNKCJONOWANIE UCZELNI W POLSCE ZAWIESZONE DO 10 KWIETNIA 2020 r.

W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, MNiSW postanowiło o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Informacja na stronie www MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

KOMUNIKAT Z DNIA 20 MARCA 2020 W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Komunikat w sprawie przyznawania i wypłacania stypendiów oraz zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej

Informacja MNiSW o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT Z DNIA 18 MARCA 2020 - AKCJA "POSŁUCHAJ NAUKOWCA"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do czerpania wiedzy o koronawirusie z wiarygodnych, naukowych źródeł. Dlatego MNiSW rozpoczęło akcję "Posłuchaj naukowca", która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów. W ramach akcji MNiSW planuje zamieszczać 1-2 filmy dziennie. 

Filmy są dostępne w serwisie społecznościowym Facebook oraz na Youtube

KOMUNIKAT Z DNIA 17 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 16 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 17 marca 2020 r. (RO/III/16/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

KOMUNIKAT Z DNIA 16 MARCA 2020 - POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH DLA STUDENTÓW OBCOJĘZYCZNYCH 

Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2020 roku uruchomiona zostanie pomoc w nagłych przypadkach dla studentów obcojęzycznych.

Z biurem można się kontaktować poprzez e-mail: covid.info.eng@put.poznan.pl, telefonicznie: +48 601 561 506 lub osobiście w Domu Studenckim nr 1, pok. 4A.

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 22, w terminie obowiązywania Zarządzenia nr 14. JM Rektora Politechniki Poznańskiej.

W soboty i niedziele możliwy jest kontakt e-mailowy.

KOMUNIKAT Z DNIA 16 MARCA 2020

Zgodnie z rekomendacją  MNiSW Politechnika Poznańska przechodzi na zdalne formy kształcenia studentów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowych informacji będą udzialały Wydziały odpowiedzialne za poszczególne programy studiów.

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

KOMUNIKAT Z DNIA 13 MARCA 2020

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

KOMUNIKAT Z DNIA 12 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 (RO/III/15/2020) w sprawie funkcjonowania Domów Akademickich Politechniki Poznańskiej.

KOMUNIKAT Z DNIA 12 MARCA 2020

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie realizacji harmonogramu oceny programowej.

KOMUNIKAT Z DNIA 11 MARCA 2020

Zarządzenie Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. (RO/III/14/2020) w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej.

KOMUNIKAT Z DNIA 4 MARCA 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, prof.dr hab.inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds.edukacji ustawicznej, podjął decyzję, iż studenci Politechniki Poznańskiej, powracający z Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, przebywających w tych krajach w lutym 2020 roku oraz studenci zagraniczni przyjeżdżający z ww. krajów w ramach programów Exchange, Erasmus+ oraz na pełen cykl studiów zwolnieni są z uczestnictwa w zajęciach oraz innych aktywnościach przez 2 tygodnie od dnia przyjazdu na terytorium RP. Nieobecność zostanie usprawiedliwiona na podstawie dokumentu podróży, potwierdzającego wjazd do Polski.

Z pełną treścią komunikatu zapoznać się można czytając załączony dokument - w języku polskim and in English

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

Instructions for Use if Suspected with Sars-Cov-2 Coronavirus Disease

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem