Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Dokumenty przyjmowane są w godz.: 08:00 - 16:00 (z przerwą techniczną w godz.: 11:45 - 12:15) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19 w dniach:

  • 24 września 2020 r. (czwartek)
  • 25 września 2020 r. (piątek)
  • 26 września 2020 r. (sobota)

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone do 26 września (sobota). W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajdują się poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów.

Adres do wysyłki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań