Portfolio

Wykaz wymaganych prac (portfolio)
dla Kandydatów na drugi stopień studiów stacjonarnych 
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej
kierunek  architektura wnętrz

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura wnętrz  studia stacjonarne drugiego stopnia podczas rekrutacji ma obowiązek przedstawić portfolio prezentujące dotychczasowy autorski dorobek z zakresu projektowania architektonicznego i umiejętności rysunkowych, będący dokumentacją prac (fotografie, skany, pliki jpg/pdf) wykonanych w trakcie studiów oraz w trybie indywidualnym. Portfolio jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem:
- autentyczności (wymagane podanie osoby do kontaktu i weryfikacji danych, np. promotora pracy dyplomowej inżynierskiej);
- poprawności przyjętych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i formalnych;
- estetyki (układ graficzny portfolio, czytelność przekazu);
- umiejętności rysunkowych Kandydata (wyobraźnia, perspektywa, proporcje).

Po uruchomieniu rejestracji elektronicznej (1 sierpnia 2023 r.) portfolio należy wgrać (format jpg lub pdf) do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 13 września 2023 r. 

Portfolio musi zawierać:
1. Pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz*,
2. Prace architektoniczne wnętrz – 3 projekty,
3. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz*,
4. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie

* plansza = strona

Wgranie portfolio do systemu rekrutacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zostały wykonane samodzielnie przez Kandydata. Politechnika Poznańska zastrzega, że może zażądać dostarczenia oryginałów prac przez Kandydata.