Portfolio

Portfolio jest wymagane od Kandydatów na kierunek: architektura, Architecture (studia stacjonarne drugiego stopnia).

Po uruchomieniu rejestracji elektronicznej (10 stycznia 2023 r.) należy je wgrać (format jpg lub pdf) do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 10 lutego 2023 r. 

Portfolio musi zawierać:

1. Pracę dyplomową inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz*

2. Prace architektoniczne – 3 projekty

3. Prace urbanistyczne – 2-3 projekty

4. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz*

5. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie

* plansza = strona

Wgranie portfolio do systemu rekrutacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zostały wykonane samodzielnie przez Kandydata. Politechnika Poznańska zastrzega, że może zażądać dostarczenia oryginałów prac przez Kandydata.