Akty prawne
ROK AKADEMICKI 2023/2024

Uchwała Nr 172/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 78/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademickim 2023/2024 dla obywateli polskich

  • Załącznik nr 1 - Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2023/2024

  • Załącznik nr 2 - Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2023/2024

 

Uchwała Nr 78/2020-2024 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2023/2024

  • Załącznik nr 1 - Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej

  • Załącznik nr 2 - Zestawienie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

 

Uchwała Nr 157/2016-2020  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich

 

ROK AKADEMICKI 2024/2025

Uchwała Nr 173/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 123/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

Uchwała Nr 123/2020-2024 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2024/2025

  • Załącznik nr 1 - Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej

  • Załącznik nr 2 - Zestawienie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

 

Uchwała Nr 233/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025

 

ROK AKADEMICKI 2025/2026

 

Uchwała Nr 44/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2025/2026

 

ROK AKADEMICKI 2026/2027

 

Uchwała Nr 80/2020-2024  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2026/2027

 

ROK AKADEMICKI 2027/2028

 

Uchwała Nr 124/2020-2024  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2027/2028

 

Załączniki: