Data dodania

02.05.2022
Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 określające harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym: 30 kwietnia 2023 r.

PL