Data dodania

26.05.2021
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2021/2022

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

 

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.06.2021 r.(wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

ogłoszenie wytycznych dotyczących portfolio - dla kierunków architektura i architektura wnętrz

05.07.2021 r. (pn.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*

ostateczny termin wgrywania portfolio - dla kierunków architektura i architektura wnętrz

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 12.07.2021 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach oceny portfolio - dla kierunków architektura i architektura wnętrz

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

23.07.2021 r. (pt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

27.07.2021 r. (wt.)

publikacja I list przyjętych na studia

28.07.2021 r. (śr.)

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

29.07.2021 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji oraz publikacja II list przyjętych na studia

02.09.2021 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.06.2021 r.(wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

05.07.2021 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

23.07.2021 r. (pt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

27.07.2021 r. (wt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia

02.09.2021 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Data

Czynność

03.08.2021 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

15.09.2021 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*

16.09.2021 r. (czw.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) – dla studiów drugiego stopnia i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 20.09.2021 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

25.09.2021 r. (sob.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

28.09.2021 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

09.10.2021 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

11.01.2022 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

11.02.2022 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.02.2022 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 17.02.2022 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.02.2022 r. (pt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

22.02.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

09.03.2022 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

PL