Data dodania

02.05.2022
Limity rekrutacyjne

Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 określające harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym: 30 kwietnia 2023 r.


 

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Akademickiego PP Nr 18/2020-2024 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2022/2023
Kierunek* STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA II STOPNIA I STOPNIA II STOPNIA
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY
ARCHITEKTURA 180   135    
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE 15   15    
ARCHITEKTURA WNĘTRZ - profil praktyczny 30        
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 285   120 120 70
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30        
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
    15    
BIOINFORMATYKA 70 30      
BUDOWNICTWO 270   150 120 120
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Construction Engineering and Management
    30    
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING
- Structural Engineering
    30    
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING 30        
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90   30    
ELEKTROENERGETYKA     120   90
ELEKTROENERGETYKA - profil praktyczny     15**    
ELEKTROMOBILNOŚĆ 90        
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 150   45 40 30
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
30        
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
  15 15    
ELEKTROTECHNIKA 180   100 100 100
ENERGETYKA 150     40  
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA     60   30
FIZYKA TECHNICZNA 90   30    
INFORMATYKA 210   180 120 90
INFORMATYKA/COMPUTING
- Cybersecurity
    30    
INFORMATYKA/COMPUTING
- Software Engineering
    15    
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60   60 30 30
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 70   30    
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90   60    
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/ PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING     20    
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 60        
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 60   30    
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 120   90 60 60
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 90   60 30 30
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT 30        
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT
- Managing Enterprise of the Future
    30    
LOGISTYKA 120   90 60 30
LOGISTYKA/LOGISTICS
- Logistics Systems
    30    
LOTNICTWO 180**        
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA     60   45
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - profil praktyczny     15    
MATEMATYKA W TECHNICE 60   30    
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 200   60 100 45
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW 150   90 60 45
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW/MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING
- Product Engineering
    15    
MECHATRONIKA 130   45 70 30
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE 45   30**    
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 120   120 60 30
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY 30        
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
    30    
TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 60        
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA     30    
TELEINFORMATYKA 150   60    
TRANSPORT 150   90 60 60
TRANSPORT - Sustainable Transport     30    
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 170   90 70 60
ZIELONA ENERGIA/GREEN ENERGY     30**    
Uczelnia ogółem 4045 45 2460 1140 995

 

 

* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

 

PL