Data dodania

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej jest organizacją zrzeszającą wszystkich studentów uczelni. Głównym celem SSPP jest stała ewaluacja oraz poprawa jakości kształcenia i procesu dydaktycznego, opieka nad sprawami socjalno-bytowymi studentów oraz monitorowanie warunków mieszkaniowych osiedla studenckiego.

Do zadań SSPP należy również animowanie czasu wolnego społeczności akademickiej, organizując liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, a także charytatywne. W tym celu Samorząd Studentów PP współpracuje z władzami uczelni oraz poszczególnych wydziałów, jak również z wieloma organizacjami studenckimi i szkołami wyższymi na poziomie lokalnym, krajowym i zagranicznym w ramach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich czy Forum Uczelni Technicznych.

Samorząd Studentów PP składa się z dziewięciu Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, których reprezentanci wybierani są spośród studentów w drodze wyborów organizowanych na każdym z wydziałów. Członkowie wszystkich WRSS tworzą Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, z której wybierany jest przewodniczący wraz z wyznaczonym przez niego składem prezydium SSPP.

Przewodniczący wszystkich WRSS tworzą konwent przewodniczących. Dodatkowo każdy wydział jest zobligowany do wyboru przedstawiciela studentów w Senacie Akademickim Politechniki Poznańskiej.

W ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów funkcjonuje pięć komisji:

  • Komisja ds. Dydaktyki i jakości kształcenia
  • Komisja ds. Kultury i Sportu
  • Komisja ds. Mediów i Promocji
  • Komisja ds. Partnerów Zewnętrznych
  • Komisja ds. Socjalnych i Prawnych

Samorząd Studentów PP jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji i imprez takich jak: Polibuda OpenAir (POA), Karpicko czy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Politechnice Poznańskiej. Organizuje Pogotowie Sesyjne, które podczas sesji odpowiada na pytania studentów oraz promuje wypełnianie eAnkiet, dzięki którym poprawia poziom dydaktyki na Politechnice Poznańskiej, poprzez Akcję Ankietyzację. Poza przedsięwzięciami całego samorządu, każda wydziałowa rada również stara się aktywizować studentów swojego wydziału. W ten sposób powstało wiele inicjatyw: WizQuiz, WI_elkie Granie czy Ciasteczkowe Wtorki.

Obserwuj SSPP na Facebooku

https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej/

Strona internetowa SSPP

https://samorzad.put.poznan.pl/

 

Zdjęcie

PL