Staże w ramach Eunice
praktyki

 

W ramach projektu EUNICE, wspieramy współpracę między uczelniami a biznesem. Wspomnianymi zagadnieniami zajmuje się Work Package 5, którego celem są: 'Szkolenia, badania i rozwój w zakresie problemów zorientowanych na przemysł'. Jednym z kluczowych działań WP5 jest współorganizacja międzynarodowych staży dla studentów uczelni zrzeszonych w Konsorcjum EUNICE.

W ofercie dostępnych jest ponad 200 miejsc stażowych w firmach we wszystkich krajach Konsorcjum. Studentów zainteresowanych realizacją staży zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie eunice-university.eu/internships/

 

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW NA STAŻE

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania wyjazdu na staż poprzez program Erasmus+ od 2 do 3 miesięcy (60-90 dni), niezależnie od całkowitej długości trwania stażu. Pozostały czas może być zaliczony do stażu, jednak z finansowaniem zerowym. W przypadku dofinansowania wyjazdu z programu Erasmus+ staż powinien być ściśle związany ze studiowanym kierunkiem i musi trwać od 2 do 12 miesięcy (min. 60 maks. 360 dni).

ETAPY KWALIFIKACJI

Na pierwszym etapie kwalifikacji na wyjazd należy wypełnić zgłoszenie na stronie eunice-university.eu/internships/

Następnie należy uzyskać Letter of Intent od przedsiębiorstwa zagranicznego.

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentu Learning Agreement for Traineeships, czyli porozumienie o programie stażu, podpisywanego przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i instytucję goszczącą (tylko część Before the mobiliy). Dokument ten jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na staż. Program ten musi być ustalony szczegółowo z opiekunem stażysty z przedsiębiorstwa zagranicznego, a następnie zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus+, bądź inną osobę wskazaną przez Dziekana (np. Opiekuna Praktyk w przypadku zaliczania stażu na rzecz obowiązkowych praktyk).

STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE LUB Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Obecnie istnieje możliwość wyższego dofinansowania wyjazdów na staż w przypadku studentów pobierających stypendium socjalne lub z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegóły na temat wymaganych dokumentów w celu dołączenia do programu Erasmus+, stawki stypendium oraz dodatkowe informacje  znajdują się POD LINKIEM.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem eunice@put.poznan.pl