Data dodania

26.05.2021
Świadczenia dla studentów

Student może starać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomogę,
4) stypendium rektora,
 

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 11 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

REGULAMIN

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

 

PROCEDURA  I STAWKI STYPENDIÓW

Ramowa procedura semestr letni 2021/2022

Załącznik do Ramowej procedury - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Minimalna ilość punktów jaką trzeba było uzyskać by otrzymać stypendium Rektora w semestrze letnim 2021/2022

Minimalna ilość punktów jaką trzeba było uzyskać by otrzymać stypendium Rektora w semestrze zimowym 2021/2022

 

TERMINY

Studenci mogą składać odwołania elektronicznie, za pośrednictwem uczelnianego systemu eStudent / USOSweb w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Przydatne informacje na temat świadczeń znajdują się na stronie https://zco.put.poznan.pl/pl/swiadczenia/

Wsparcie finansowe dla studentów - materiały informacyjne MEiN

Więcej informacji na temat świadczeń dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow

PL