Pole opisowe
  • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.

SPECJALNOŚCI:

Transport/Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.

SPECJALNOŚĆ:

Transport zrównoważony (Sustainable Transport)

Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.
 

SPECJALNOŚCI:

Technologia chemiczna

Specjalność TECHNOLOGIA CHEMICZNA OGÓLNA to wiedza z zakresu:

  • nowoczesnej elektrochemii, galwanotechniki, wysokoefektywnych chemicznych źródeł prądu (akumulatorów i ogniw)

  • nowatorskich rozwiązań stosowanych w technologii organicznej, nieorganicznej i biotechnologii

  • chemii i fizykochemii polimerów, technologii tworzyw sztucznych, stosowania kompozytów i tworzyw specjalnych oraz przetwórstwa polimerów

Technologia chemiczna

Student ma do wyboru trzy specjalności: 

  • ELEKTROCHEMIA STOSOWANA to wiedza z zakresu nowoczesnej elektrochemii, galwanotechniki, nanomateriałów, wysokoefektywnych chemicznych źródeł prądu (akumulatorów i ogniw), w tym ekologicznie przyjaznych materiałów elektrodowych

Mechanika i budowa maszyn

Jeśli nadal masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu “jak to jest zrobione” to MECHANIKA I BUDOWA MASZYN jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych przedsiębiorstw, w których stosuje się zaawansowane i innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, robotyzację  i sztuczną inteligencję (AI) oraz projektowanie w rzeczywistości wirtualnej.

Mechanika i budowa maszyn

Jeśli nadal masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu “jak to jest zrobione” to MECHANIKA I BUDOWA MASZYN jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych przedsiębiorstw, w których stosuje się zaawansowane i innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, robotyzację  i sztuczną inteligencję (AI) oraz projektowanie w rzeczywistości wirtualnej.

Inżynieria materiałowa

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA na II stopniu kształcenia pozwoli Ci pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania materiałów, ich wytwarzania, przetwarzania i modelowania ich właściwości oraz cech użytkowych wraz z doborem do określonych zastosowań, kontrolowania ich stanu w procesie eksploatacji aż do ponownego przetworzenia z zastosowaniem zasad recyklingu. Nabędziesz umiejętność projektowania materiałowego pod kątem modyfikacji dla uzyskania oczekiwanych właściwości materiałowych.