Mechanika i budowa maszyn

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli nadal masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu “jak to jest zrobione” to MECHANIKA I BUDOWA MASZYN jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych przedsiębiorstw, w których stosuje się zaawansowane i innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, robotyzację  i sztuczną inteligencję (AI) oraz projektowanie w rzeczywistości wirtualnej.

Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (R&D), informatyzacji i robotyzacji, procesów wytwarzania, konstrukcji maszyn, diagnostyki urządzeń, systemów pomiarowych.

 

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością"
 • Laur Innowacji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Fizyka
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Mechanika techniczna
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Obróbka plastyczna
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Systemy CAD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
 • Przedmiot humanistyczny III (Filozofia, Elementy prawa gospodarczego)

SEMESTR 3

 • Mechanika techniczna
 • Mechanika płynów
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Statystyka inżynierska
 • Obróbka skrawaniem
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Systemy CAD
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

SEMESTR 5:

 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Drgania układów mechanicznych
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Systemy pomiarowe
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Robotyka
 • MES
 • Ergonomia
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 6:

 • Projekt przejściowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Umiejętności informacyjne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy narzędziowe
 • Recykling
 • Wibroakustyka maszyn

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • BHP
 • Matematyka
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Metalurgia i odlewnictwo

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

 

SEMESTR 3:

 • Fizyka
 • Statystyka inżynierska
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka plastyczna
 • Systemy CAD
 • Laboratorium obróbki mechanicznej

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

SEMESTR 4:

 • Elektronika
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Mechanika płynów
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka skrawaniem
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Elektrotechnika

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

 

SEMESTR 6:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Robotyka
 • Systemy pomiarowe
 • Drgania i wibroakustyka maszyn
 • Ergonomia

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • Przedmiot obieralny 1 (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 7:

 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)
 • Hydraulika i pneumatyka

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt przejściowy (konstrukcyjny)
 • Przedmiot obieralny 2 (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
 • Przedmioty obieralne

SEMESTR 8:

 • Systemy narzędziowe          
 • Recykling

 

            SEMESTR 8 (przedmioty obieralne)                   

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

SEMESTR 1:

 

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing
 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio)mechanicznych
 • GPS i analiza wymiarów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Numeryczna mechanika płynów CFD
 • Wizualizacja danych naukowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praca przejściowa
 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek
 • Eksploatacja narzędzi skrawających

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Roboty przemysłowe
 • Inżynieria odwrotna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna
 • Akustyka przemysłowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Drgania nieliniowe
 • Zagadnienia sprzężone
 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Metoda elementu skończonego w statyce i dynamice
 • Skanowanie przestrzenne i obróbka sygnału
 • Prezentacja i komunikacja w projektach technicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

 

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1 

SEMESTR 2:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Dynamika maszyn
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Technologia i organizacja montażu

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Rapid Prototyping i Rapid Manufacturing

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio) mechanicznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 4:

 

 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 4:

 • Eksploatacja narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 4:

 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 4:

 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu
 • Inżynieria odwrotna
 • Programowanie robotów przemysłowych

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 4:

 • GPS i analiza wymiarów
 • Akustyka przemysłowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

Praktyki i staże

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych m. in. z dobrze rozwiniętych w naszym regionie branż: motoryzacyjnej, lotniczej i budowy maszyn.

Kariera po studiach
 • branża motoryzacyjna, lotnicza, maszynowa,
 • programista CNC,

 • inżynier produkcji,

 • specjalista ds. jakości produkcji,

 • doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości,
 • konstruktor wyrobów,
 • kierownik R&D.

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesne i liczne laboratoria, dzięki którym nie opowiadamy o mechanice i budowie maszyn, a pokazujemy ją w praktyce
 • pasjonaci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • współpraca z przemysłem

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Inżynieria produkcji