Ubezpieczenie NNW

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021

– okres ubezpieczenia od 01.10.2020 do 30.09.2021 r.

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: s3els

(albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i  zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia różniące się wysokością podstawowej sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 40 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 47 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe.

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki (40 PLN albo 47 PLN w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego.

 

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2020 r.

 

Osoba kontaktowa z  InterRisk:

Paulina Witecka

Asystent w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

 

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 00

paulina.witecka@interrisk.pl  www.interrisk.pl

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

  1. internetowo: www.interrisk.pl 
  2. telefonicznie: InterRisk Kontakt tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25
  3. e-mail: szkody@interrisk.pl
  4. pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
  5. osobiście w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (adresy na www.interrisk.pl)

Numery polis: 

  1. Wariant I SU 40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 091031
  2. Wariant II SU 50 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 091030

Załącznik