Automatyka i robotyka

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

8

Tytuł zawodowy:

inżynier

Opłata za semestr:

3200 zł

Język kształcenia:

polski

Studia inżynierskie 8-semestralne. Absolwent posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; modelowania, programowania i obsługi przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Umiejętności praktyczne rozwija się poprzez dostęp do bogato wyposażonego zaplecza laboratoryjnego. Program studiów zapewnia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim na poziomie standardu B2 oraz językiem specjalistycznym z zakresu automatyki i robotyki. Studia przygotowują do prowadzenia własnej firmy, do przestrzegania zasad prawnych i etycznych, kształtują umiejętność pracy w zespole i inne kompetencje miękkie.

Predyspozycje kandydata
 • predyspozycje w zakresie nauk ścisłych
 • umiejętność algorytmicznego rozwiązywania zadań
 • zainteresowania technologiami w dziedzinie automatyki, robotyki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki oraz mechaniki
 • zainteresowanie pracami technicznymi i konstrukcyjnymi
 • kreatywność, skrupulatność i rzetelność

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

W Poznaniu i okolicy działa wiele rozwiniętych firm wdrażających i wykorzystujących systemy automatyki i robotyki. Poprzez uczelniane Centrum Praktyk i Karier wszystkie znaczące przedsiębiorstwa oferu

Kariera po studiach

Zatrudnienie w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, ochronie zdrowia.

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem                                     
 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 •  Język obcy
 •  Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Przygotowanie do badań naukowych                                                                    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):                                         

 • Przedmiot obieralny 10: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 10: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 11: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 11: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Przedmiot obieralny 12: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 12: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 13: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 13: Sieci komputerowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka letnia

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Podstawy projektowania przemysłowego
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Praktyka

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 7:

 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe
 • Praktyka
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka
 • Probabilistyka i statystyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Napędy przekształtnikowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Modelowanie i sterowanie robotów

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej

SEMESTR 6:

 • Teoria sterowania
 • Systemy mikroprocesorowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 7:  Aplikacje mobilne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 8:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 8:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe

SEMESTR 8:

 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 12: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 12: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 13: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 13: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy bezczujnikowe
 • Napędy w procesach maszynach urządzeniach i robotach
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej w automatyce
 • Wirtualne prototypowanie w automatyzacji procesów
 • Technologie mobilne i chmurowe
 • Pozyskiwanie finansowania na badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 1:

 • Systemy wizyjne
 • Nowoczesne sensory w robotyce
 • Teoria sterowania w robotyce
 • Sztuczna inteligencja w robotyce
 • Podstawowe narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Metody i algorytmy planowania ruchu
 • Zarządzanie projektami i własnością intelektualną
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie robotów manipulacyjnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Systemy pomiarowe w automatyce i robotyce
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 1:

 • Inteligentne systemy wizyjne
 • Kompresja i kodowanie sygnałów
 • Interfejsy człowiek-robot
 • Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
 • Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
 • Akustyka techniczna
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania
 • Technologie inteligentnego sterowania
 • Zarządzanie energią i sterowanie energooszczędne
 • Systemy wizyjne i spektralne w automatyzacji
 • Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA
 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 1 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 2 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 2:

 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowania zadań
 • Zaawansowane przetwarzanie obrazów
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Pracownia badawcza
 • Organizacja i finansowanie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Eksploracyjna analiza danych
 • Przedmiot obieralny 1 Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy zrobotyzowane i przemysł 4_0

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie neurorozmyte
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Sterowanie robotów mobilnych
 • Nieliniowe układy sterowania
 • Integracja systemów automatyki
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)
 • Nawigacja i planowanie ruchu robotów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 (Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne)
 • Przedmiot obieralny 1 (Sprzężenie wizyjne w robotyce)
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne) 
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 2:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Uczenie maszynowe w systemach wizyjnych
 • Sztuczna inteligencja i biometria
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)                                                  

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1: Programowalne systemy automatyki przemysłowej
 • Przedmiot obieralny 1: Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym
 • Przedmiot obieralny 2: Systemy i usługi telekomunikacyjne
 • Przedmiot obieralny 2: Elektronika praktyczna
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne)  
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 3:

 • Inteligentne systemy pomiaru i sterowania
 • Systemy sterowania tolerujące uszkodzenia
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Zaawansowane metody identyfikacji systemów automatyki
 • Przedmiot obieralny 3 Precyzyjne sterowanie ruchem układów elektromechanicznych

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 3:

 • Autonomiczne roboty latające
 • Autonomiczne samochody
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Interfejs człowiek-maszyna i sygnały biologiczne w robotyce
 • Przedmiot obieralny 3 Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej i biometrii

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Seminarium dyplomowe                                                                                                                     

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy wieloagentowe w automatyce)
 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy teleoperacyjne)
 • Przedmiot obieralny 3 (Zastosowania robotyki w medycynie)
 • Przedmiot obieralny 3 (Bioinżynieria)
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 3:

 • Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
 • Pojazdy autonomiczne
 • Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przygotowanie pracy magisterskiej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Rozszerzona rzeczywistość w technikach sterowania
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Programowanie obiektowe
 • Elektronika praktyczna
 • Układy FPGA w automatyce
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 1:

 • Napędy w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach
 • Szkolenie BHP
 • Teoria sterowania
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej
 • Organizacja i finansowanie prac badawczo-rozwojowych
 • Programowanie robotów przemysłowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Sieci teleinformatyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Ekonomika przedsiębiorstw
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja międzykulturowa
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy wieloagentowe
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy teleoperacyjne
 • Przedmiot obieralny 4: Wizualizacja procesów przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 4: Systemy SCADA
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie energią i sterowanie  energooszczędne
 • Systemy wizyjne
 • Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot społeczno-humanistyczny: Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R
 • Technologie  mobilne i chmurowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 1 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Robotyka mobilna
 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Inteligentne systemy ze sprzężeniem wizyjnym
 • Programowanie procesorów sygnałowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 5: Sterowanie neurorozmyte
 • Przedmiot obieralny 5: Sztuczne sieci neuronowe
 • Przedmiot obieralny 6: Cyfrowe systemy komunikacji
 • Przedmiot obieralny 6: Przemysłowe protokoły transmisyjne)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 3:

 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane  systemy  diagnostyki  i  monitorowania
 • Narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 2 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 4:

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia badawczo-problemowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 7: Biometria
 • Przedmiot obieralny 7: Interfejsy człowiek-robot
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 4:

 • Inteligentne  systemy  pomiaru  i  sterowania
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
Co nas wyróżnia?
 • 1 miejsce w Rankingu Kierunków Studiów - Perspektywy 2023
 • dobrze wyposażone i nowoczesne laboratoria
 • liczna kadra nauczycieli o szerokich kompetencjach

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.