Edukacja techniczno-informatyczna

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA na drugim stopniu kształcenia to kierunek pozwalający na zwiększenie kompetencji w zakresie zaawansowanych technik informatycznych i inżynierskich. Program studiów, oprócz poszerzonych wiadomości z inżynierii materiałowej, informatyki oraz przedmiotów technicznych, pozwoli Ci opanować szereg zagadnień z zakresu zaawansowanych procesów technologicznych, nowoczesnych technologii i administrowania systemów informatycznych.

Strategicznymi celami kształcenia jest rozwój umiejętności identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów technicznych z zastosowaniem technologii informatycznych, złożonej aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii. Dodatkowo jako absolwent opanujesz różnorodną, specjalistyczną aparaturę pomiarową wraz z jej integracją ze środowiskiem informatycznym.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Psychologia
 • Pedagogika i metody nauczania
 • Technologie informatyczne i multimedialne
 • Wprowadzenie do techniki
 • Matematyka
 • Chemia
 • Podstawy ekonomii
 • Fizyka doświadczalna

SEMESTR 2:

 • Ergonomia
 • Matematyka
 • I pracownia fizyczna
 • Grafika inżynierska i CAD
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika techniczna
 • Programowanie i język C
 • Podstawy metrologii
 • Metalurgia i odlewnictwo

SEMESTR 3:

 • Język obcy 
 • Systemy informatyczne
 • Elementy fizyki współczesnej
 • Sieci komputerowe
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Inżynieria środowiska

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Wstęp do nauki o materiałach
 • Bazy danych
 • Wstęp do nanotechnologii
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Diagnostyka techniczna
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Teoria mechanizmów
 • Optoelektronika

SEMESTR 5:

 • Informatyka kwantowa
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy automatyki
 • Mechatronika
 • Obróbka plastyczna i ubytkowa
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Metody matematyczne w technice
 • Technologia wysokiej próżni
 • Mikroskopia optyczna
 • Optyka

SEMESTR 6:

 • Systemy MES
 • Programowanie robotów
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu
 • Laboratorium specjalistyczne
 • Podstawy optymalnego projekt
 • Zaawansowane techniki wytwarzania
 • Maszyny i urządzenia techniczne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Metody fizyczne w medycynie
 • Termodynamika techniczna
 • Pianki metaliczne – technologie wytwarzania, właściwości i zastosowanie

SEMESTR 7:

 • Elementy proj. technologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja pracy i zarządzanie
 • Recykling
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa inżynierska
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Programowanie obiektowe
 • Aplikacje internetowe
 • Budowa aparatury badawczej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Termodynamika
 • Systemy światłowodowe
 • Symulacje komputerowe MES
 • Materiały funkcjonalne
 • Praktyka specjalistyczna

SEMESTR 2:

 • Laboratorium specjalistyczne
 • Komunikacja kwantowa
 • Bioinformatyka
 • Sterowanie aparaturą badawczą
 • Współczesne osiągnięcia nanonauki i nanoinżynierii
 • Grafika komputerowa
 • Filozofia nauki
 • Seminarium specjalistyczne przeddyplomowe
 • Język obcy specjalistyczny

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Metody badań nieniszczących
 • Funkcjonalne struktury organiczne
 • Systemy i wzorce metrologiczne

SEMESTR 3:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa magisterska
Praktyki i staże

• 4 tygodnie praktyki specjalistycznej w I semestrze 
• w jednostkach, gdzie realizowana jest praca dyplomowa

Kariera po studiach

• w przemyśle (działy R&D, programowanie, projektowanie)
• w jednostkach badawczo-rozwojowych, inżynierii systemów komputerowych, edukacji

• możesz kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

• rozszerzenie kompetencji w zakresie informatyki i inżynierii
• mnogość wykwalifikowanej kadry w stosunku do liczby studentów
• indywidualne podejście do studenta

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.