Opłaty

Zarządzenie Nr 13 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2023/2024


Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2022/2023


Zarządzenie Nr 18 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2021/2022

Ordinance No.18 of 24 May 2021 on the amount, detailed principles of collection, conditions and procedure for exemption from fees in the academic year 2021/2022


Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2020/2021


 

Zarządzenie Nr 8A z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2019/2020


Opłaty za miejsce w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 37 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie opłat za miejsce w domach studenckich Politechniki Poznańskiej