Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w  wiązanej, białej teczce. Można złożyć je osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.


OSOBIŚCIE:

Dokumenty przyjmowane są w budynku A30 Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

W imieniu Kandydata dokumenty może dostarczyć inna osoba (nie jest potrzebne upoważnienie), pod warunkiem, że podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć w wiązanej, białej teczce.


POCZTĄ/FIRMĄ KURIERSKĄ:

dokumenty muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydat  przesyła komplet poświadczonych notarialnie dokumentów (bez dokumentu tożsamości) w wiązanej, białej teczce. 

Adres do wysyłki Pocztą Polską:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
ul. Jacka Rychlewskiego 2
60-965 Poznań

Adres do wysyłki firmą kurierską:

Politechnika Poznańska
Sekcja Rekrutacji
ul. Jacka Rychlewskiego 2 p. 137
61-131 Poznań

Załączniki