NOC NAUKOWCÓW 2023

Zapraszamy na Noc Naukowców, wydarzenie ciekawe i ważne dla edukacji i popularyzacji nauki! Atrakcyjne eksperymenty, pokazy, wykłady, prezentacje odbędą się 29 września 2023 na poznańskich uczelniach i w instytutach badawczych!

Inauguracja wydarzenia odbędzie się na Politechnice Poznańskiej, a rozpocznie je Fizyka Baloon Show!

Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji zaprasza do udziału w konferencji naukowej Marketing-Rozwój-Jakość, która odbędzie się 22-23.11.2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Podczas konferencji:

w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej,

Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji zaprasza do udziału w konferencji naukowej Marketing-Rozwój-Jakość, która odbędzie się 22-23.11.2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Podczas konferencji:

w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej,

Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe

Stypendia Ministra przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428) - do pobrania na dole strony.